Начало Новини Актуално 20 млн. лв. печалба в Мини Марица-изток през първото тримесечие на 2010 г.

20 млн. лв. печалба в Мини Марица-изток през първото тримесечие на 2010 г.

Актуално

Гледаме напред, мислим модерно, действаме изпреварващо и се равняваме по най-добрите, казва изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" Тодор Тодоров.

- Премиерът Борисов отиде в Израел и след завръщането му от там беше арестуван соченият за БГ октопод Алексей Петров. Случайно или не - на 30 март т.г. Борисов беше в "Мини Марица-изток" АД и след визитата му започна буквално революция в българската енергетика - осветяване на цената на тока, по която продават ЕРД, закриване на БЕХ и т.н. Г-н Тодоров, какво всъщност се случи на 30 март?
- Това, което се случи, стана пред погледа на обществото - визитата на премиера беше отразена от всички национални и регионални медии. А останалото е ежедневна, иновативна и напрегната работа, която обаче носи истинско удовлетворение. Защото от датата на моето встъпване в длъжност като изпълнителен директор (б.р. - юли 2009 г.), в "Мини Марица-изток" практически се извършва реформа. Без да коментирам в детайли случващото се, ще изтъкна, че в дружеството текат процеси по оптимизация на разходите и преследване на максимална ефективност от приходите. "Мини Марица-изток" вече е една нова компания от гледна точка на своя софтуер - тоест на съдържанието и на целите, които си е поставил мениджърският екип.

- Заварихте дружеството във финансов колапс, с 47 милиона задължения. Какво е финансовото състояние на "Мини Марица-изток" в момента?
- В момента дружеството е в изключително добро икономическо състояние. Финансовият резултат за първото тримесечие на тази година е около 20 млн. лева печалба. Посоката, в която работим, е да се преодолеят някои процеси, които са плод на цикличността на пазара за електроенергия и уязвяват финансовото и икономическото състояние на дружеството. Смятам, че с адекватните стъпки и действия, които предприемаме по отношение на оптимизацията на разходите, ще успеем да притъпим тяхното влияние и ще постигнем трайна тенденция в развитието му.
През изтеклия период от близо десет месеца практически ние управлявахме едно фалирало дружество с почти изчерпан финансов ресурс. И това, че успяхме да го закрепим, не е поводът за радост в момента. Ние се стремим към траен финансов стабилитет, в който няма да има циклични сътресения.
В момента налице са няколко категорични неща, които се очертават като устойчиви процеси. Едно от тях е оптимизацията на разходите за материали, работа. За тях имаме неоспорими данни, които сочат, че развитието на дружеството от тази гледна точка стои стабилно. Този процес е изцяло контролиран. Макрорамката е добра и сътресения, свързани с евентуалното увеличение на обема на тези разходи, не очаквам. Оптимизирани са и финансовите потоци от гледна точка на вземания и задължения. Този процес също е изцяло контролиран и не би следвало към днешна дата да има притеснения. Темповете на плащания и на постъпления на пари са добри. Процесите са прогнозируеми. Освен това екипът на дружеството подхожда с абсолютно разбиране и е в състояние да предвиди всеки един процес, който по някакъв начин би провокирал решение.

- Говорите за управленския екип?
- Да. Поведението на екипа е абсолютно адекватно както от технологична гледна точка, така и от техническа и финансово-икономическа. Това означава, че всяко едно управленско решение, което се взема, е подчинено на абсолютна логика, изхождайки от процесите, които се случват, съобразено с целите, които имаме.

- Шефът на ДАНС, който беше на посещение в мините заедно с премиера, съобщи доста стряскащи цифри за изразходвани в предходното управление на дружеството средства за рехабилитация на тежкото минно оборудване. Вие предвиждате ли закупуването на нова техника?
- Всичко е въпрос на финансов ресурс, който трябва да кореспондира с нашите инвестиционни планове.

- Оптимизацията на разходите, за които говорите, минава и през прекратяване на неизгодни за дружеството договори за доставки, услуги, дейности и т.н. Колко пари от тези договори спестихте на държавното дружество?
- Около 33 милиона лева. Според мен последващият ефект от отхвърлени и неефективни задължения ще възлиза на около 50 милиона лева.

- Това, което шефът на ДАНС съобщи като нецелесъобразни разходи, го има и в одитния доклад на БЕХ, заради който бяха освободени бившият директор Иван Марков и зам.-директорът Гочо Христов. И този доклад беше внесен в прокуратурата още през есента на 2009 г. Имате ли информация докъде е стигнало разследването?
- Не разполагам с такава информация. Но се надявам разследването да приключи навреме.

- В момента една от най-актуалните теми в общественото пространство е закриването на БЕХ. Съобщават се колосални суми, изплащани като заплати, лекторски и т.н. Ако не е фирмена тайна, бихте ли казали какви отчисления за издръжка на "шапката БЕХ" правеше досега "Мини Марица-изток"?
- Около 2 милиона годишно.

- Освен че ще закриват енергийния холдинг, от МИЕ съобщиха, че ще има и уволнение на директори от дружествата, които са в неговата структура. Има ли слухове, които се разпространяват вече тук, в мините, за Вашата смяна?
- Разбира се. Те са част от пикантерията, която ни заобикаля. При такава ситуация е нормално да се коментира, че ще се сменят директори. Всеки ден ме сменят, така че никой слух не ме впечатлява вече. Според мен сега е важно човек да открои приоритетите си и проактивно да работи за осъществяването на целите си. На емоционално ниво, разбира се, не мога да отрека, че слуховете раждат дискомфорт и напрежение в работната среда.

- Не мога да не Ви задам въпроса за кадровите промени вътре в самото дружество. Например защо беше освободен директорът на рудник "Трояново север" - инж. Георги Георгиев?
- Въпрос на преценка. Считам, че визията на съвременния мениджър е по-различна от наложената с години преди това в дружеството. Естествено това не означава, че всеки, който се освобождава, по някакъв начин е виновен или следва да му се приписва една или друга вина. Промените са свързани с качеството на работата, експедитивност, излизането от зоната на чистия формализъм и имитация на работа. Просто трябва да е ясно, че в "Мини Марица-изток" ще се работи, няма да се краде и всеки ще бъде оценен по резултатите, а не по това колко хубаво може да хвали един или друг директор. Аз не съм събрал екип от хористи, които само да ми обясняват колко съм велик или не съм. Дори напротив, никой не искам да ми прави подобни комплименти. Тук сме се събрали екип от единомишленици, които сме наясно с проблематиката, ние разбираме от енергетика, ние разбираме от въгледобив и съответно имаме ясни цели, които сме си поставили. Ако в един момент някой не харесва това статукво, няма проблем, никой не е венчан за поста си.

- Понеже нееднократно споменахте думата оптимизация на разходи, на приходи и т.н., ще има ли оптимизация на персонала?
- Оптимизацията е много хубаво нещо. Зависи от гледната точка, кой какво разбира под оптимизация. Ако оптимизация на персонала е да се направи така, че вместо да се работи 1 или 2 часа на ден, да се работи 8 часа - е вид оптимизация.

- Вие създадохте нова структура в дружеството - вътрешноведомствен контрол. Оказа ли се тя ефективна?
- Тази структура осъществява ефективен и качествен контрол върху всички разходи, които дружеството извършва.

- Този контрол доведе ли до намаляването на разходите?
- Категорично да. Резултатите са много радващи. И всички вече знаят, че дори да си пуснал фактура за 1 стотинка в "Мини Марица-изток", тя подлежи на задължителен входящ контрол от гледна точка на законосъобразност и целесъобразност. Компромиси не правим. Всяка стотинка се гледа под лупа.
До този момент равносметката на отдела е следната: осъществена е икономия в размер на над 1 млн. лв. и са предотвратени вреди - възстановени липси на активи - за близо 6 хиляди лева.

- От казаното от Вас излиза, че всяко държавно дружество може да се управлява добре, когато на кормилото стоят хора, които имат стратегия за развитието му. Извинявайте, но всички предходни правителства твърдяха, че държавните предприятия се управляват най-зле...
- Както Ви казах в началото, "Мини Марица-изток" по същество е една друга компания от гледна точка на съдържанието. Тя е с променен софтуер. Гледаме напред, мислим модерно, действаме изпреварващо и се равняваме по най-добрите. Понастоящем в нашата фирма работят хора с желание и сърце. Хора, които управляват с твърда ръка. В крайна сметка, който има сърце на врабче, не може да бъде лидер в "Мини Марица-изток".
Нашата роля е да върнем доверието и да покажем, че едно държавно дружество може да бъде управлявано прозрачно, надеждно и резултатно. А когато печелим ние, печели и държавата.

Интервю на вестник Старозагорски новини

Още новини