Начало Новини Актуално 20 лв. е глобата за стар винетен стикер

20 лв. е глобата за стар винетен стикер

Актуално
Глоби за стари винетки

Измененията, предложени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, предвиждат увеличение в трикратен и четирикратен размер съответно за физическите и юридически лица, ползващи Републиканската пътна мрежа без валиден или с фалшив винетен стикер, или винетен стикер, на който не е вписан регистрационният номер на автомобила, съобщи Агенция Пътна инфраструктура.

Поради забавяне на приемането на измененията в Закона за пътищата, АПИ внесе предложение, съгласно което няма да се налагат глоби за невписване в указаното поле на регистрационния номер върху годишния винетен стикер за 2011 г.
Съгласно чл. 165, ал. 1, т.11 и чл. 185 от действащия в момента ЗДвП, за непремахнат винетен стикер с изтекъл срок, независимо от наличието на нов винетен стикер на стъклото на автомобила може да бъде наложена глоба в размер на 20 лева.
АПИ отчита значителен ръст от продажби на винетни стикери за 2011г., което показва, че предприетите действия за нови защити и санкции, с цел предотвратяване на злоупотреби и увеличаване на приходите от продажби от този вид пътна такса – винетен стикер носят резултат.
Общият приход към 31 януари 2011г. само от ГДЗЗД „Разпространение на винетни стикери” е в размер на 56 млн. лева. Към тази дата миналата година разпространителят е реализирал продажби чрез своята дистрибуторска мрежа в размер на 40 млн. и 700 хиляди лева. Заедно с продажбите на Агенция „Митници” и Агенция „Пътна инфраструктура” към 31 януари 2011г. общо са реализирани приходи за над 64 млн. Цифрите са красноречиви. И това се дължи на три фактора:
1. Добра организация и съвместна работа на АПИ и РВС, което е естествено продължение на сключения миналата година договор и по-добрата дейност по цялата верига – отпечатване, дистрибуция, продажба и контрол;
2. Новият дизайн, защити и нововъденето поле за вписване на регистрационен номер, чиято цел е ограничаване на злоупотребите и затвърждаване на основния принцип, който винаги е съществувал, заложен като философия на винетната система, а именно 1 автомобил – 1 винетка, както и ограничаване на възможностите за фалшифициране на винетки;
3. Изключителният резултат от добрата съвместна работа между АПИ и МВР за борбата с производството и разпространението на фалшиви винетни стикетир, както при приетите от ГДБОП акции беше пресечена възможността да се разпространяват и закупуват фалшиви винетки практически почти на 100 %.
АПИ отново напомня, че за движението по Републиканската пътна мрежа всеки водач на ППС следва да притежава валиден стикер.

Още новини