Начало Новини Актуално 2 милиона лева неустойки ще търси Община Стара Загора от Автобусни превози

2 милиона лева неустойки ще търси Община Стара Загора от Автобусни превози

Актуално

транспорт община

Кметът на Община Стара Загора да предприеме всички необходими действия в защита интeресите на общината, касаещи приватизационния договор с ДЗЗД Евро бус - Стара Загора, със седалище в гр.Гълъбово. Това решиха вчера общинските съветници на Стара Загора, след приемането на доклада за извършен следприватизационен контрол за продажбата на общинското дружество Автобусни превози.

Със за гласуваха 35 старейшини, а 5-има - основно от групата на БСП - с въздържал се. На въпрос на медията ни - защо, Илия Златев обясни, че късно са получили доклада, съобщава вестник Старозагорски новини.
Така или иначе, докладът е приет и се очаква Oбщината да заведе дело за 2 007 393 лв. неустойки, които представляват 50% от предвидените, но неизпълнени инвестиции.

Припомняме, че договорът за приватизация на Автобусни превози беше сключен между Община Стара Загора и гълъбовското ДЗЗД Евро бус - Стара Загора на 14 април 2007 г., по време на кметуването на д-р Евгений Желев. Според клаузите му, приватизаторът трябваше да направи инвестиции в дружеството в размер на 7 761 000 лв., най-голямото перо от които трябваше да отиде за закупуване на нови автобуси. В доклада на Надзорния съвет на Общинската агенция по приватизация е посочено, че при планирани инвестиции от 6 464 000 за покупка на 50 нови автобуса Евро 2 и Евро 3 (от които 35 за вътрешноградски линии и 15 за междуселищни превози), собственикът на Автобусни превози е инвестирал за изминалите пет години 3 689 567 лв. При това е закупил не нови автобуси, а 109 втора употреба, от които само 39 отговарят на изискванията на Евро 2 и Евро 3.

Надзорният съвет е констатирал още, че не е изпълнена договорената инвестиция от 400 000 лв. за модернизация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството. За изминалия период от 5 години, станали обект на следприватизационния контрол, са били инвестирани само 20 527 лв. Аналогично е положението и по задължението на гълъбовското ДЗЗД да инвестира 250 000 лв. за закупуването на системи и оборудване за управление, сервизна и експлоатационна техника. По тази точка от договора са били инвестирани 19 125 лв. А вместо да бъдат закупени транспоpтни средства за 392 000 лв., направената инвестиция е за 17 000 лв.
Според Надзорния съвет на ОбАП общият размер на ненаправените инвестиции е в размер на 4 014 784 лв.
Пак според доклада за следприватизационния контрол, приватизаторът на Автобусни превози е запазил предмета на дейност на дружеството, осигурил е договорираните 160 работни места, закупил е и е монтирал платформи за превоз на трудноподвижни хора, както и 17 броя газови уредби. Това обаче няма да го спаси от плащането на неустойки по приватизационния договор, регламентирани точно и ясно в точка 19, която гласи: Купувачът дължи неустойка в размер на 50% от стойността на договорените, но неизпълнени инвестиции за съответния период. Сиреч 2 007 393 лв., които трябва да бъдат изплатени на Община Стара Загора.

Тъй като собственикът на Автобусни превози изпълнява и друг договор с Общината за превозвачески услуги на общинската, областната и републиканската пътна мрежа, сключен през 2009 г., и по въпросния превозвачески договор също дължи неустойки за неизпълнени курсове, най-вероятно казусите няма да се решат без Темида.

Още новини