Начало Новини Актуално 2 фирми от Старозагорска област с отличия Работодател на годината

2 фирми от Старозагорска област с отличия Работодател на годината

Актуално
Стара Загора

Отличия на 22 работодатели връчи вчера министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на официалната церемония по награждаването Работодател на годината 2010. Това съобщи пресцентърът на Агенцията по заетостта.

Работодателите са класирани в 9 категории, от 1-во до 3-то място:
Категория: Работодател (с персонал над 50 души), обявил най-много работни места на първичния пазар на труда и наел на тях кандидати, насочени от бюрото по труда.

•1 място: Сокотаб България ЕООД, село Радиново, община Марица. Фирмата е наела 704 лица за преработка на тютюн.
•2 място: Албена АД, Курортен комплекс Албена. Комплексът е наел 673 безработни за работа в туристическия бизнес.
•3 място: Арсенал АД, град Казанлък. Дружеството е наело 299 безработни.

Категория: Работодател, наел най-много безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

•1 място: Албена АД, Курортен комплекс Албена. Курортът е наел 314 души - над 50-годишни, младежи до 29 години, лица с трайни увреждания.
•2 място: Вега Стар ЕООД, град Бяла Слатина. Фирмата е обявила 216 свободни работни места в преработването на зеленчуци и производство на зеленчукови консерви и е наела на тях 216 безработни.
•3 място: Конекс-Тива ООД, село Оризово, община Братя Даскалови. Дружеството е наело 162 лица в неравностойно положение за консервно предприятие.

Категория: Работодател, осигурил възнаграждение, по-високо от субсидираното от държавата за безработни, наети по програми и мерки за заетост.

•1 място: Лемекон АД, град Елхово. Средното брутно трудово възнаграждение на наетите от фирмата 11 безработни лица е 570 лв. Дружеството произвежда отливки, фасонни арматурни части и метални изделия.
•2 място: Мину ЕООД, град Пазарджик. Фирмата - производител на облекло, е наела 18 безработни с максимално трудово възнаграждение 400 лв.
•3 място: Тракция АД, село Самуил. Дружеството, ремонтиращо и поддържащо вагони, е наело 22 безработни със заплата 324 лв., която е със 144 лв. над субсидията.

Категория: Работодател, разкрил най-много работни места по програми и мерки за заетост.

Тази година в категорията не се присъждат награди.

Категория: Работодател с малък частен бизнес (с персонал до 50 души), разкрил най-много работни места на първичния пазар на труда и наел на тях кандидати, насочени от бюрото по труда.

•1 място: Айсис ООД, град Варна. Дружеството е обявило 95 работни места в преработването и консервирането на плодове и зеленчуци и е наела на тях 85 безработни лица.
•2 място: Производствено-потребителна кооперация Земеделец-93, село Козловец, община Свищов - производител на зърнени култури. Кооперацията е обявила 65 работни места и е наела 65 лица.
•3 място: Виац ЕООД, град Симитли. Фирмата е с предмет на дейност обувно производство. Обявила е и е наела 40 безработни, насочени от Дирекция Бюро по труда (ДБТ).

Категория: Работодател, разкрил най-много работни места в общини с висока безработица (със средномесечно равнище над 15%), извън НП ОСПОЗ и наел на тях кандидати, насочени от ДБТ.

•1 място: Семела ООД, град Исперих. Водещото в региона шивашко предприятие на обявените 160 работни места е наело 160 безработни лица.
•2 място: „гротайм ООД, град Исперих. Дружеството е обявило 90 работни места и е наела на тях 90 безработни. Занимава се с производство на селскостопанска и животинска продукция.
•3 място: Дирекция Социално подпомагане, град Каолиново. Тя е обявила 58 работни места и е наела на тях 58 безработни.

Категория: Работодател, обявил най-много работни места по схема Развитие на Оперативната програма Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР). Категорията е нова за тазгодишното издание на форума.

•1 място: Община Смолян - обявeни 323 работни места.
•2 място: Община Трън - обявени 250 работни места.
•3 място: Община Белоградчик - обявени 249 работни места.

Категория: Най-успешно реализиран проект по ОП РЧР до 15.12.2010 г.

•1 място: Тих труд ЕООД, гр. Плевен, с проект за професионална квалификация по част от професиите Продавач-консултант и Бизнес-администрация, обхващ 78 заети души, от които 31 са лица с увреждания. Успешно завършили 13-месечното обучение - 96,15%.
•2 място: Орион-94 ООД, гр. Варна, с проект за професионална квалификация по част от професиите Продавач-консултант и Бизнес-администрация, обхващ 36 заети лица, като всички са успешно завършили 7-месечното обучение.
•3 място: Технострой-инженеринг 99 АД, гр. Ямбол, с проект за подобряване адаптивността на заетите. Успешно завършили обучението - 93 заети лица.
Категория: Най-добре разработен проект по ОП РЧР до 15.12.2010 г.

•1 място: Банка Пиреос България АД с оценка на проекта 79.5 точки от 100 възможни за 12-месечно обучение по ключови компетентности на 745 души.
2-ро и 3-то място не се присъждат.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова връчи на 14 души от системата грамоти Служител на 2010 година. Отличени са 9 Дирекции Бюро по труда (ДБТ) в страната, класирани от до 3-то място в 3 категории - голямо, средно и малко и 4 Дирекции Регионална служба по заетостта (ДРСЗ), като на първо място е ДРСЗ - Русе, следвана от службата в Монтана. Третото място си поделят ДРСЗ - Ловеч и ДРСЗ - Благоевград.

Още новини