Начало Новини Актуално 19 млрд. лв. са взели домакинствата като заеми от банките през януари 2010 г.

19 млрд. лв. са взели домакинствата като заеми от банките през януари 2010 г.

Актуално

Кредитите за домакинствата и бизнеса нарастват. През януари 2010 г. фирменото кредитиране се е увеличило с 1.3% на годишна база и достига близо 31 млрд. лв., сочат данните от статистиката на БНБ за паричните и кредитните показатели. Заемите, които са взели домакинствата през януари 2010 г., се увеличават с 5.6% спрямо същия месец на 2009 г. Те са на стойност 19 млрд. лв.

Най-голямо е увеличението при жилищните кредити. Ръстът при тях е 8.6% на годишна база. Спрямо декември 2009 г. увеличението е с 0.2%. Стойността на раздадените жилищни кредити в края на януари е 8.5 млн. лв. Потребителските кредити се увеличават с 6.6% на годишна база и достигат 7.7 млн. лв.

Вземанията на неправителствения сектор достигат близо 51.5 млрд. лв., като увеличението при тях е 3.1%, пише вестник Пари.
Нетните вътрешни активи на банките, в които основен компонент са вътрешните кредити, се увелича-1 ват с 6.6% в края на януари и достигат 47 млрд. лв. Вътрешният кредит е с годишен ръст от 7.7%. Нетните чуждестранни активи са 14.616 млрд. лв. в края на януари 2010 п, като на годишна база се повишават с 4.3%. В същото време чуждестранните пасиви намалявате 2.1%.

 

* * *

Портфейлът от жилищни кредити, отпуснат от българската банкова система, се увеличава за 12-и пореден месец, като ръстът през януари 2009 г. е с 0,17% до 8,4 млрд. лв., показват данни на БНБ. Като абсолютна стойност увеличението на жилищните кредити е с 14,6 млн. лв. през януари 2010 г., а за последните 12 месеца е 668 млн. лв., или 8,63%.

Данните показват, че в момента банките отпускат повече нови жилищни кредити, отколкото са погашенията по съществуващите, и като цяло обемът на тези кредити се увеличава.
В последните години само през януари 2009 г. беше отчетен спад в кредитния портфейл на банките, който възлезе на 0,06% и вероятно е резултат от погасяването на краткосрочните мостови жилищни кредити.
Въпреки увеличението на жилищните кредити през януари 2010 г. през месеца се отчита спад на редовно изплащаните жилищни кредити с 64 млн. лв. до 7,46 млрд. лв., тъй като лошите и преструктурираните кредити се увеличават със 78 млн. лв. за месец до 947 млн. лв. към 31 януари 2010 г.
Така лошите и преструктурираните жилищни кредити достигат дял от 11,26% към 31 януари 2010 г. спрямо едва 2,77% 12 месеца по-рано.
Статистиката на консултантските компании показва, че в момента 45% от кредитите за жилища се вземат от млади семейства. Средният размер на ипотеките е почти 34 700 евро, а съотношението евро/левове е 91/9 в полза на единната валута.
Над 62% от домакинствата, взели ипотечен кредит през януари, са с месечен доход от 1500 до 2500 лв. Най-малък е делът - 5,6 на сто, на семействата с доходи под 1500 лв.
И в началото на 2010 година най-голям дял продължават да заемат ипотечните кредити между 10 и 30 хиляди евро. Причините са две - от една страна, нежеланието на клиентите да теглят големи суми, при които рискът е по-висок, и, от друга страна - по-големият дял на сделките в по-малките населени места, където най-често се купуват имоти на стойност до 25 000 евро.

Още новини