Начало Новини Актуално 17 тона картофи без етикети откриха инспектори при проверка

17 тона картофи без етикети откриха инспектори при проверка

Актуално
Стара Загора

Инспектори от Държавния ветеринарно-санитарен контрол и Национална служба растителна защита, съвместно с органите на Комисия за защита на потребителите, Националната агенция по приходите и Икономическа полиция извършиха проверки в обекти за производство, съхранение и търговия на едро и дребно с храни, включително борси и тържища в периода 20 декември 2010 – 5 януари 2011 г.

Извършените проверки са по отношение спазването на нормативните изисквания при производство, условия на съхранение, транспортиране и реализация на хранителните продукти, спазване на срокове за съхранение, наличие на необходимите, придружаващи документи, етикетировка и др, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Резултатите подадени от НСРЗ за 174 проверени обекта, установяват нарушения на предлагани за продажба картофи с неотговарящи етикети; картофи без регистрационен номер на производителя и без етикет, на които са издадени 17 предписания за спиране от пазара до тяхното етикетиране. Общо количество 17000 кг. Без документи за произход са установени нарушения на: домати с произход Гърция, Турция, Македония и Италия; лимони и патладжани с произход Гърция; мандарини с произход Гърция и Италия, издадени са 8 предписания за спиране на стоката до предоставяне на документи за произход, общо количество плодове около 10 тона. Установенa e и продажба на плодове с лошо качество. На предлагани за продажба мандарини с листа с произход Гърция и Италия са издадени 5 предписания за спиране от пазара до пълното пресортиране и отстраняване на листата. Общо количество на мандарините – 7000 кг.
Общо са издадени 31 бр. предписания за спиране на стоката от пазара и предприемане на мерки за подобряване на състоянието им и предоставяне на необходимите документи.
Направени са 8 проби на продукти от растителен произход за лабораторен анализ за остатъчно количество от пестициди на домати и краставици от София, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Установени са остатъци от пестициди в 5 от пробите домати, които не надхвърлят определените за този продукт пределно допустими концентрации на остатъци от пестициди. Направени са и 9 проби за идентификация на повреди по плодове от домати с предположения за повреди от неприятеля  Tuta absoluta в София, Варна и Бургас. Проверката направена от НВМС на 2 893 обекта, приключва с 80 акта за установяване на административни нарушения, 61 връчени предписания за констатирани несъответствия и близо 1765 кг. бракувани суровини и храни от животински произход, като основната причина за бракуване е изтекъл срок на годност.
Основните нарушения, които установява проверката от инспектори на ДВСК са: липса на здравна или идентификационна маркировка на храни от животински произход; неправилно съхранение на суровини и храни от животински произход; продажба на храни с изтекъл срок на минимална трайност, неспазване на температурни режими на съхранение, съвместно съхранение на готови за консумация и сурови продукти и на храни от животински произход предназначени и непредназначени за консумация от хора; предлагане на продукти с неизвестен произход; предлагане на продукти от животински произход без етикетировка или етикетировката на произвежданите и търгуваните в обекта продукти не съдържа необходимата информация; пропуски в прилагането на системите по самоконтрол в обектите и несъответствие по сграден фонд и оборудване; отсъствие на придружаващи документи, удостоверяващи произхода на храни от животински произход или не достатъчна информация в придружаващи документи, осигуряваща проследимост на храните.
 Предприети са необходимите законови корективни действия за отстраняване на установените несъответствия.

Още новини