Начало Новини Актуално 150 млн. евро ще бъдат пренасочени директно за бизнеса през 2012 г.

150 млн. евро ще бъдат пренасочени директно за бизнеса през 2012 г.

Актуално
Бизнес

150 млн. евро от Оперативна програма Конкурентоспособност ще бъдат пренасочени през следващата година от институционални бенефициенти и от изграждане на мрежа за консултантски услуги директно в помощ на бизнеса. Това беше едно от основните предложения на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) за промяна в оперативната програма за следващата година, одобрено от комитета за наблюдение.

Със средствата ще бъде създаден нов финансов продукт за нисколихвени кредити за малките и средните предприятия в размер на 300 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. 150 млн. от тях ще бъдат предоставени от оперативната програма при нулева лихва и още толкова – от участващите в схемата търговски банки при пазарната лихва. Комбинирането на двата вида финансов ресурс ще позволи съществено намаляване на лихвените равнища по заемите за МСП.

Това е нова схема за финансов инженеринг, която цели оптимизиране на процедурите и улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до евтин финансов ресурс. С изменението се разширява обемът от средства за фирмите, като към ресурса по програмата се добавя и този на банките. С привличането на частни капитали до момента по ОП Конкурентоспособност е постигнат мултиплициращ ефект - от около 2.25 пъти на 1 евро, отпуснато от програмата, се падат 2.25 евро частни капитали.

С прилагането на инструментите на финансовия инженеринг фокусът се премества от това за какво има грант към това от какво фирмите имат нужда. Тези инструменти позволяват също многократно използване на ресурса, като по този начин могат да бъдат подкрепени много повече предприятия. Допълнително предимство е, че компаниите имат достъп до средствата, когато са им необходими, а не след осъществяването на инвестицията.

Така, без да се омаловажава значението на грантовете, ОП Конкурентоспособност застъпва в разумна степен и инструментите на финансовия инженеринг, които ще бъдат един от приоритетите на европейското финансиране през следващия програмен период.

В началото на следващата година предстои да бъдат отворени и три нови схеми за безвъзмездно финансиране по програмата. Комитетът за наблюдение одобри програмата Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия, която се реализира съвместно с ЕБВР на стойност 150 млн. евро, изграждането на технологични паркове на стойност 50 млн. евро и подкрепа за създаване и развитие на регионални бизнес инкубатори на стойност 10 млн. евро.

ОП Конкурентоспособност ще субсидира със 150 млн. евро успешни проекти по програмата за енергийна ефективност. От своя страна, ЕБВР ще отпусне кредитни линии за още 150 млн. евро през български търговски банки за мостово финансиране на проектите. Така се минимизира рискът от неизпълнение на проектите заради липса на собствени средства за съфинансиране.

С 50 млн. евро по програмата ще бъде изграден технологичен парк, който трябва да събере на едно място научните разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който има нужда от тях и финансиращите институции, които ще подпомогнат този процес.

Друга промяна в ОП Конкурентоспособност, одобрена от комитета за наблюдение, дава възможност от следващата година бенефициентите по иновационни схеми от програмата да могат да ползват финансиране и за доразработка и внедряване на закупени от тях иновации. Досега програмата финансираше внедряването единствено на собствени иновационни решения. Промяната ще даде възможност за решително повишаване на иновационния потенциал и подобряване конкурентоспособността на икономиката.

До момента 734 млн. евро (63%) от ОП Конкурентоспособност са в процес на изпълнение. Това включва 266 млн. евро (23%) разплатени средства, 219 млн. евро (19%) договори в изпълнение и 249 млн. евро (21%) отворени процедури. Амбицията на МИЕТ през следващата година в изпълнение да бъдат повече от 100% от бюджета на програмата. Това ще бъде постигнато с отварянето на трите нови схеми и наддоговаряне от около 100 млн. евро по грантовите схеми директно за бизнеса. Така например, въпреки че бюджетът на програмата за подобряване на технологичната модернизация и управление в предприятията е 258 млн. евро, до момента по тези схеми в процес на изпълнение са 288 млн. евро (изплатени средства, договори в изпълнение и отворени процедури).

Още новини