Начало Новини Актуално 150 млн. евро получават проекти по програма Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия

150 млн. евро получават проекти по програма Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия

Актуално
Министър Добрев

Амбицията ни е до края на 2012 г. над 100% от бюджета на ОП Конкурентоспособност, който е в размер на 1,12 милиарда евро, да бъде в процес на изпълнение. Това включва обявени процедури, сключени договори и изплатени средства, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на кръгла маса на тема Младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа.

Пред участниците във форума той подчерта, че икономиката ще бъде основен приоритет в работата на МИЕТ, съобщиха от пресцентъра.

Паралелно с подобряване на достъпа до финансиране на МСП по оперативната програма, работим активно за създаването на иновационна среда и развитието на научната инфраструктура в страната, каза още министър Добрев. По неговите думи държавата продължава подкрепата си за офисите за технологичен трансфер и центровете по предприемачество към висшите училища. Очаква се стартът на нова процедура по ОП Конкурентоспособност за осъвременяване на научната инфраструктура в научно-изследователските организации и висшите училища, за да се гарантира качествено образование на висококвалифицирани кадри.

В изказването си пред участниците в кръглата маса министър Добрев анонсира основните процедури по оперативната програма, чиято реализация предстои.

В момента работим съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие по програма Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия. В рамките на тази процедура успешните проекти ще бъдат субсидирани със 150 млн. евро. ЕБВР ще отпусне през 6 банки кредитна линия за мостово финансиране на проектите в размер от 50 до 150 милиона евро. Програмата трябва да стартира в края на април 2012 г. Към нея извън администрацията ще действат асистент и верификатор, които ще подпомагат техническата оценка и одобряването на разходите по проектите. Това е допълнителна възможност за намаляване на административната тежест и ускоряване реализацията на успешните проекти, подчерта министър Добрев.

Екипът на МИЕТ работи и по проект за изграждане на технологичен парк София Тех Парк. Целта е да бъдат обединени в една структура добрите научни разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който може да ги използва и организациите, които могат да осигурят финансирането на този процес. Проектът ще бъде финансиран с 50 млн. евро по ОП Конкурентоспособност. За успешното реализиране на проекта от началото на 2012 г. МИЕТ започна работа с екипа на JASPERS. Паралелно с това работим и за пренотификация на оперативната програма от ЕК, което е необходимо условие за изграждането на технопарка, каза министър Добрев. Целта е към края на месец май да бъде изготвен мастер план и бизнес план на проекта. До края на годината трябва да бъде избран изпълнител на строителните дейности, а те да започнат през 2013 г., подчерта още Добрев.

Друг проект по линия на ОП Конкурентоспособност е въвеждането на нов финансов продукт за облекчени кредити за малките и средните фирми. За целта от ОП Конкурентоспособност ще бъдат отпуснати 150 милиона евро при 0% лихва. Участващите в схемата банковите институции ще отпуснат още 150 млн. евро при своя пазарен лихвен процент. Комбинирането на двата вида ресурс трябва да осигури намаляването на лихвените равнища по кредитите за бизнеса наполовина.

За оптимизиране управлението на оперативната програма, Управляващият орган и Междинното звено ще бъдат обединени, подчерта Добрев. По неговите думи така ще се съкратят процедурите и сроковете за плащане към бенефициентите.

Още новини