Начало Новини Актуално 15 септември в Община Стара Загора

15 септември в Община Стара Загора

Актуално

Стара ЗагораВ първия учебен ден 15 септември, кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев ще участва в откриването на новата учебна 2010/2011 г. в Шесто основно училище Свети Никола - Стара Загора. Това е едно от двете ремонтирани училища по проекта За децата на Стара Загора с отговорност и любов на Община Стара Загора, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие.

В 10,00 ч. започва тържеството в детската градина в с. Хрищени, която също бе ремонтирана по проекта. В тържествата на всички общински училища в този ден ще има представители на Община Стара Загора, които ще поздравят ученици и преподаватели с новото начало. По своя инициатива фирма Автобусни превози и общинската Тролейбусни превози на 15 септември ще превозват учениците безплатно – което вече се превръща в традиция всяка година, съобщиха от пресцентъра на общината.
Справката на отдел Образование, младежки дейности и спорт за началото на новата Учебна 2010-2011 година сочи:
На територията на Община Стара Загора има 35 общински училища – 27 в града и 8 в селата.
• Броят на първокласниците през учебната 2010/2011 г. е 1310 ученици. От началото на тази учебна година се въведе целодневна организация на обучение за учениците от І клас. Училищата разполагат с необходимата материална база. На децата ще се осигури обедно хранене с допълнителни средства от централния бюджет. Целодневната организация на обучение е по желание на родителите. Родителите на 944 деца са заявили желание за целодневно обучение ~ 72 на сто от общия брой първокласници 1310.
• От началото на учебната година   се въведе предучилищна подготовка и за 5-годишните деца. Децата са обхванати основно в детските градини – 1060, в училищата – 240 деца.
От родените през 2005 г. по данни на дирекция Гражданско състояние 1340 деца са обхванати 1300 деца ~ 97 на сто. За 5-годишните деца ще бъдат осигурени допълнителни средства за учебни помагала, за закуска и единни разходни стандарти за заплати на персонала и издръжка от централния бюджет.
През лятото на 2010 г. се извършиха  ремонти на 17 учебни и детски заведения, в това число на 10 детски градини и 7 училища.
По проекта За децата на Стара Загора – с отговорност и любов на Община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие се извършиха мащабни основни ремонти на две училища VI ОУ и X ОУ  и на четири детски градини – ЦДГ № 17, №23, №26, №16
По инвестиционната програма на общината са ремонтирани четири училища, шест детски градини и ученическа спортна школа:
• Частичен ремонт на покрива на XII ОУ Г. Гърбачев
• Частични ремонти на класни стаи, актова зала, санитарни помещения на ІІ ОУ, ХІІІ ОУ
• Основен ремонт на І ОУ – цялостен ремонт на покрива, смяна на дограмата, боядисване.
  Частични ремонти на:
• Покрива на ЦДГ №66
• Занималните на ОДЗ № 34
• Кухненския блок, покрива на ЦДГ №25
• Кухненския блок, санитарни помещения на ЦДГ №68
• Покрива на ЦДГ №58
• Продължават ремонтните дейности на ЦДГ №8 до края на месец октомври 2010.
Две групи са пребазирани в ЦДГ №31, едната от които е за 6- годишните деца в подготвителна група
Извършен е и ремонт на ученическа спортна школа
 За всички ученици до 16-годишна възраст, от населените места в Община
Стара Загора, в които няма училища и които пътуват към Средищните училища на общината  е осигурен безплатен транспорт. Община Стара Загора разполага с 5 ученически автобуса, предоставени от Министерството на образованието, младежта и науката. Безплатният превоз се извършва по транспортна схема, със специализиран транспорт по 4 направления и собствен транспорт.
• За учебната 2010 / 2011 г. са осигурени безплатни учебници и помагала за всички ученици от I до VII клас и за децата от подготвителните групи и класове.
• Отоплението на общинските училища се извършва с природен газ,
промишлен газьол и твърдо гориво. Двадесет /20/ училища се отопляват с природен газ, седем /7/ с промишлен газьол, а осем /8/ с твърдо гориво.
Извършена е проверка на състоянието на инфраструктурата (пътни знаци,
хоризонтална маркировка, огради, предпазни парапети) около всички училища в град Стара Загора и са набелязани мерки за обезопасяване на местата с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия около училища.
• Продължава действието на Програмата за безплатни закуски за 6-годишните деца от подготвителен клас и подготвителна група и за учениците от I до IV клас.  
За най-развълнуваните в този ден – 1310 първокласници – Община Стара Загора подготви подарък – книжка с български народни приказки със специално послание от кмета проф. Светлин Танчев, в което се казва „Скъпи първокласнико, Поздравявам те сърдечно по случай – 15 септември! Денят, в който всяка година един школски звънец известява началото на новата учебна година! Ти прекрачваш прага на родното школо и влизаш в Земята, в която Цар е Знанието, а царица - Науката и те управляват заедно с буквите, цифрите, формулите, правилата своето необятно царство.
В него всички хора са богати, защото са образовани. И всички са щастливи, защото са мъдри. А образованите и мъдрите хора са добри и справедливи. Пожелавам ти да станеш един от тях! Както и завинаги да съхраниш жизнерадостта, детското любопитство и усмивката си! Уважавайте своя първи учител цял живот! Той е този, който ще държи ръката ти, докато пишеш първите букви и ще ти учи да бъдеш добър човек и приятел! На добър час!Честит първи учебен ден!”.

Още новини