Начало Новини Актуално 1429 фирми са големите данъкоплатци и през 2010 г. ще се обслужват от дирекцията на НАП в София

1429 фирми са големите данъкоплатци и през 2010 г. ще се обслужват от дирекцията на НАП в София

Актуално

1429 дружества от цялата страна ще бъдат регистрирани в дирекцията Големи данъкоплатци и осигурители в София. Фирмите, които отговарят на поне два от следните 4 критерия: приходи от продажби през 2008 г. над 20 млн. лв.; среден списъчен брой на персонала за 2008 г. над 120 души; платени данъци и осигурителни вноски през 2008 г. над 2 млн. лв.; възстановени данъци през 2008 г. над 2 млн. лв. се причисляват към големите данъкоплатци.

В област Стара Загора, например, на първия критерий отговарят 50 фирми.

В дирекцията за големи данъкоплатци се регистрират и всички банки и клонове на чуждестранни банки, застрахователните и презастрахователните дружества, както и всички пенсионно и здравно осигурителни дружества и/или дружествата за допълнително доброволно осигуряване, както и учредените и управлявани от тях фондове.
Всички компании, които отговарят на условията за големи данъкоплатци ще бъдат писмено уведомени от НАП. Големите данъкоплатци и осигурители ще се обслужват от дирекцията в София, като за тях се запазва възможността да подават декларации и други документи в териториалните дирекции на НАП по седалищата си.

Още новини