Начало Новини Актуално 14 млн. евро са предвидени за зелена индустрия в България

14 млн. евро са предвидени за зелена индустрия в България

Актуално
Инвестиции

Председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов участва в Международна конференция на тема Зелена индустрия и иновации, която се провежда в Осло Норвегия. Конференцията е част от Програмата за зелена индустрия и иновации на Норвежки иновационен фонд и се подготвя от Норвежкото министерство на външните работи, Норвежкия иновационен фонд със сътрудничеството на Конфедерацията на норвежките предприятия.

Седем страни участват в приложението на програмата за зелена индустрия и иновации: България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния и Словакия. Програмата се финансира от Норвежки иновационен фонд с общ бюджет 100 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Основната цел на конференцията е повишаване на информираността за възможностите на Норвежкия иновационен фонд и ангажиране на потенциалните участници в Норвегия и страните бенефициенти. При откриването на конференцията държавният секретар на Министерството на външните работи на Норвегия Торгеир Ларсен отбеляза че, целта е Норвегия да даде своя принос за конкуретоспособна Европа, защото страната е пети по големина търговски партньор на Европейския съюз, с което се нарежда преди Индия и Япония. Г-н Ларсен акцентира, че Норвегия настоява за укрепване на връзките с 15-те европейски страни бенифициенти на поддържаните донорски програми и не случайно имат за приоритет зелените технологии.

Програмата за зелените технологии е насочена към практически устойчиви за страните участници резултати. Г-жа Гун Овесен, президент на Иновейшън Норвегия каза, че зелените иновации са едно от решенията на бъдещето. Програмата за зелените технологии обхваща 7 страни със 100 млн. жители. За България и Румъния са открити специални офиси на програмата. Планира се осъществяване на 22 проекта в България с норвежки партньори - основно в частния сектор. Тя сподели опита на компании, получили финансова подкрепа от програмата в предишни периоди. Те са изказали благодарност за съдействието и постигнатите резултати.

След приложението на програмата през 2010 г. се наблюдава 10% ръст на норвежкия износ за България  в сравнение с 2009 г. Г-н Тор Ласе, директор финансиране, Иновейшън Норвегия представи бюджета на програмата за България, възлизащ на близо 14 млн. евро. Основна приоритетната група са фирмите, следвани от неправителствени организации. Крайната цел е зелената индустрия да стане по-близка на предприятията. Г-н Ласе обясни, че Норвегия е шампион в областите: по озеленяване на икономиката, по-малко отпадъци, емисии на въглероден двуокис и по-малко материални и енергийни разходи.

При изпълнение на Програмата за зелена индустрия и иновации ще се прилагат директивите на ЕС, както и националните правила за обществени поръчки. Ще се съблюдават и меморандумите за разбирателство, подписани с всяка отделна страна бенефициент. Програмата трябва да приключи до април 2016 г. Партньорските проекти ще включват проучвателни посещения, бизнес срещи, експертни срещи, дейности по намиране на партньори и др. Според българският представител на конференцията иновациите в опазването на околната среда са една от целите за икономическото развитие на България макар и в по-дългосрочен период.

Още новини