Начало Новини Актуално 110 млн. лева ще бъдат инвестирани за градско развитие (видео)

110 млн. лева ще бъдат инвестирани за градско развитие (видео)

Актуално
Лиляна Павлова и Живко Тодоров

София и 6-те големи града, сред които и Стара Загора, имат възможност да кандидатстват с проекти по инициативата JESSICA за подобряване на облика на средата, които да генерират печалби и да имат социален ефект. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Проектите трябва да бъдат насочени към социална инфраструктура, устойчива градска среда, индустриални зони, бизнес и търговски центрове, центрове за забавления и спортни съоръжения.

Финансовият ресурс е в размер на 110 млн. лева., разделен на два компонента - за София и за 6-те големи града: Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен.

Финансирането на проектите може да стане чрез заемно кредитиране или чрез дялово участие на Фонда, който ще одобрява предложенията.

От особено важна значение е, че инициативата позволява пряко ангажиране на публично-частното партньорство, каза още Лиляна Павлова.

Ръководеното от нея държавно ведомство организира в Стара Загора официална среща по повод подписаното споразумение между Европейската инвестиционна банка – като управляваща Холдинговия фонд по инициативата JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) за България и Регионален фонд за градско развитие АД с водещ акционер Societe Generale Експресбанк и акционери финансова компания Елана и Balkan Advisors.

В срещата участваха още Христос Контогеоргиос – ръководител за Централна и Югоизточна Европа по инициатива JESSICA на Европейската инвестиционна банка, Филип Лот - главен изпълнителен директор Societe Generale Експресбанк, Мартин Заимов - председател на Надзорния съвет на банката и изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие, кметове на общини и представители на всички сфери на живота в Стара Загора.

Стара Загора има няколко проекта - за подземни паркинги, за тържище, Индустриална зона и др., съобщи кметът Живко Тодоров.

Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов акцентира на това, че бизнесът не трябва да бъде изолиран, а активно да участва в процесите на генериране на предложения за проекти, оценката им и тяхното реализиране, като се заложи на публично-частното партньорство.

Предстои ръководството на общината ще проведе среща с предприемачите в Стара Загора, за да се селектират всички значими идеи, които са важни и приоритетни за града, каза Живко Тодоров.

Лиляна Павлова заяви, че именно бизнесът е този, който трябва да бъде двигател в този процес.

 

Допълнителна информация

По силата на споразумението РФГР АД получава мандат за управление на 36,9 млн. лева от ресурса на Холдинговия фонд, а водещият партньор във фонда - Societe Generale Експресбанк поема ангажимент да съфинансира проектите на фонда с двойно по-голяма сума - 73,8 млн. лв. Така до средата на 2015 г. ще бъдат инвестирани общо над 110 млн. лева в проекти за устойчиво градско развитие.

Българските градове споделят проблемите на мнозинството европейски градове. Благодарение на опита в решаването на подобни проблеми Европейската комисия създаде програма JESSICA. Чрез нея нашият фонд получи възможност да предложи иновативни финансови решения за съвременно облагородяване на някои от най-старите европейски градове с огромен неизползван потенциал – прекрасните български градове – Плевен, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив, заяви Мартин Заимов – председател на Надзорния съвет на Societe Generale Експресбанк.

Регионален фонд за градско развитие АД:

Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество – животозастрахователната компания Sogelife България. Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.
•  99.72% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
•  31 млн. лв. нетна печалба за 2010 г.;
•  151.9 млн. лв. нетен банков доход за 2010 г.;
•  3 милиарда лв. общ обем на активите;
•  150 офиса;
•  повече от 360 000 клиенти.
www.sgeb.bg

ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България с 20-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. ЕЛАНА е предпочитана от местни и международни инвеститори като дългосрочен партньор и утвърден експерт в:
• управление на финансови активи;
• търговия на финансовите пазари;
• инвестиционно банкиране;
• инвестиционно консултиране чрез европейски програми;
• инвестиции в земи;
• управление на инвестиции във възобновяема енергия.
www.elana.net

Balkan Advisors е международна консултантска фирма, работеща в областта на инвестиционното банкиране и стратегически консултации в България и Балканския регион. Експертите й разполагат с богат опит в области като:
• управлението на фондове - доказан опит в структурирането, управлението и увеличаването на стойността на инвестициите;
• умения и опит в структурирането и управлението на проекти за градско строителство;
• опит в работа с общински съвети и общинската администрация при управлението на средствата им в привличането на външно финансиране;
• опит в оценката и структурирането на публично частни партньорства и концесионни отношения;
• фирмата също така развива активна инвестиционна дейност в областта на инвестициите в недвижим имоти и медийния сектор в България и региона.

Още новини