Начало Новини Актуално 11 работодатели ще бъдат дадени на прокурор за неизплатени заплати

11 работодатели ще бъдат дадени на прокурор за неизплатени заплати

Актуално
Дават работодатели на прокурор

11 работодатели до настоящия момент не са погасили дължимите и неизплатени трудови възнаграждения. За тях ще бъде сезирана прокуратурата. Част от работниците и служителите със забавени възнаграждения вече са завели съдебни искове срещу работодателите си, е установено при проверките. Това са работниците и служителите на Хлебопроизводство и сладкарство ООД Търговище; Сокола АД Пещера; Дейтрон ООД Варна и Курортно строителство ЕООД Варна.

16 работодатели са изплатили в пълен размер дължимите трудови възнаграждения на работници и служители, сочат данните от извършените от Главна инспекция по труда проверки в предприятия със забавено изплащане в периода от месец декември 2010 г. до края на месец януари 2011 г.
Други 45 работодатели са извършили частично изплащане на забавените заплати. Общата сума на изплатените в пълен размер или частично забавени трудови възнаграждения е в размер на 8 699 637 лв., съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.
Общата сума на изплатените забавени възнаграждения след намеса на Инспекцията по труда в периода от месец август 2009 г. до 20 януари 2011 г. е 88 554 039 лв.
От проверените 72 предприятия със зает персонал от 16 465 лица, е установено, че четирима работодатели са в производства по несъстоятелност. Трима работодатели са постигнали двустранно споразумение с работниците - кредитори за разсрочване и изплащане по одобрен график на дължимите забавени възнаграждения, който се изпълнява.
При проверките е установено, че макар част от работодателите да са погасили забавените към 20.12.2010 г. задължения към своите работници, отново са забавили изплащането на дължими трудови възнаграждения за следващ период от време. Установени са 14 такива случаи. За отстраняване на тези нарушения от контролните органи на Инспекцията по труда са приложени принудителни административни мерки – задължителни за изпълнение предписания.
Административно-наказателна отговорност е потърсена от всички работодатели, неизпълнили предписанията на контролния орган за изплащане на дължимите трудови възнаграждения.
Над 70% от предприятията от икономически дейности Строителство на сгради и Строителство.

Още новини