Начало Новини Актуално 11 места в Бюрото по труда за Старт на кариерата 2011

11 места в Бюрото по труда за Старт на кариерата 2011

Актуално
работа Стара Загора

От 1 юни Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта стартираха реализацията на Процедура 2011 по Компонент 1 от Програма Старт на кариерата. По тази програма на млади хора, до 29-годишна възраст, се предоставя възможност в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност, като им се осигурява възнаграждение в размер на 400 лева.

Заедно със заплатата те получават и изплащане на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишният платен отпуск и болничните, информира вестник Национална бизнес поща.

Работодатели по програмата са централни ведомства и техните териториални поделения, областните и общински администрации. Общо 1303 работни места в публичната администрация са заявени по настоящата процедура на програмата. За област Стара Загора местата са 11. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, филолози, инженери, психолози, историци, специалисти в сферата на социални дейности, връзки с обществеността, строителството и др.
Документите на младежи, които желаят да работят по условията на Програмата, се приемат в дирекциите Бюро по труда.

Изискванията към кандидатите са: възраст до 29 години; завършено висше образование в държавен или частен университет (редовна или задочна форма на обучение); да са завършили специалност, която отговаря на изискването за съответните работни места, и нямат трудов стаж по нея. Не се изисква задължителен среден успех от следването и дипломирането.
Желаещите могат да подават документи до 28 юни 2011 г. включително, в Бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица.
Всяко лице може да кандидатства едновременно затри работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта в рубрика Програми и мерки на адрес www.az.government.bg. Цялостна информация по програмата, както и по процедурата за кандидатстване може да бъде получена и в стая 103 на Дирекция Бюро по труда-Стара Загора с директор Георги Гьоков.

Още новини