Начало Новини Актуално 10 общини от област Стара Загора имат слабости в зимната подготовка

10 общини от област Стара Загора имат слабости в зимната подготовка

Актуално

Община Мъглиж е единствената от Старозагорска област, готова за работа при зимни условия. Това е заключението на комисията, създадена по разпореждане на областния управител Йордан Николов с цел извършване проверка на готовността за работа при зимни условия в общините на територията на Старозагорска област.

В състава на комисията са включени представители на Дирекция "Инспекция по труда", сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР, ТД "Гражданска защита", а неин председател е зам.-областният управител Димитър Драчев, съобщиха от областния пресцентър.
В периода 05-24 ноември т.г. всичките 11 общини на територията на областта са били проверени за наличието на разработени Оперативни планове за зимно поддържане на общинската (четвъртокласната) и уличната пътна мрежа, за графиците за 24-часови дежурства за двусменен или трисменен режим на работа, осигуреността им с пясък, сол, луга, химически препарати за обработване на пътните настилки, осигуреността им с подвижни пътни знаци за временно регулиране на движението, за наличието на трудови договори на ангажираните със зимната поддръжка, за техническото състояние и регистрацията на снегопочистващата техника, определена за поддържане и почистване на пътищата от общинската и уличната пътна мрежа в населените места, пише вестник Старозагорски новини.

В резултат на извършените проверки е констатирано:

Община Стара Загора - няма готовност за поддържане на общинската пътна мрежа, тъй като фирмата-изпълнител не е създала необходимата организация за зимното поддържане, липсва изготвен Оперативен план, както и графици за денонощни дежурства при необходимост, не е налице част от предвидената техника.

Община Гурково - не е представена техниката за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа. За опесъчаване на пътната настилка не е сключен договор между общината и фирма-изпълнител, не са представени графици за дежурства при необходимост.

Община Николаево
- не са изготвени месечни графици за 24-часови дежурства.

Община Чирпан - не е представена цялата техника, предвидена за поддържане на общинската пътна мрежа.

Община Павел баня - не е представен разработен Оперативен план за зимната поддръжка на общинската и уличната пътна мрежа.

Община Братя Даскалови - в сключения договор за зимно поддържане не е определена необходимата техника за извършването на зимното поддържане на общинската и уличната пътна мрежа, няма разработен Оперативен план, не са определени маршрутите за почистване, от управителя на фирмата-изпълнител, не е утвърден график за непрекъсната 24-часова работа на предвидената техника за двусменен или трисменен режим на работа, част от проверената техника е неизправна, запасите от пясък и сол са недостатъчни.

Община Раднево - предвидената техника за почистване на общинската пътна мрежа в по-големия си обем е технически изправна, има машини с нередовна регистрация и видимо амортизирани, с неизправни пътепоказатели и аварийно осветление, не е създадена необходимата организация за двусменен или трисменен режим на работа при усложнена зимна обстановка, не са представени копия от трудовите договори на водачите, не е създадена организация за денонощни дежурства, фирмата-изпълнител не е представила Оперативен план за действие при усложнена зимна обстановка, осигурените количества пясък, сол и луга са недостатъчни. Предвидената техника за поддържане на уличната пътна мрежа в град Раднево към момента не е готова за експлоатация, не са представени Оперативен план, графици за дежурства, трудови договори.

Община Гълъбово - не е създадена необходимата организация за зимна поддръжка на общинската и уличната пътна мрежа, не е представен Оперативен план за действие при усложнена зимна обстановка, не са определени маршрутите за почистване, не е представен график за непрекъсната 24-часова работа на техниката. Част от техниката е предвидена за изпълнение на ежедневни задачи.

Община Опан - част от техниката, предвидена за зимно поддържане на уличната и общинските пътни мрежи не е представена на комисията. По информация на община Опан част от техниката участва в извършването на селскостопански дейности.

Община Казанлък - тъй като към момента не е сключен договор за зимна поддръжка на общинската и уличните пътни мрежи, становището на комисията е, че общината не е предприела необходимите мерки и няма готовност за работа при зимни условия.

С изключение на община Мъглиж, на всички останали общини са издадени предписания за отстраняване на слабостите по подготовката за работа при зимни условия в срок до 30 ноември т.г. След тази дата ще бъдат извършени повторни проверки.

Още новини