За реклама

Програми за финансиране

Понеделник, 31 август 2009 г., 15:31

Структурни фондове на ЕС (2007 - 2013) - Официален сайт

Програма за развитие на селските райони

Програма Учене през целия живот

Седма рамкова програма - Официален сайт (7РП)

Програма Интелигентна енергия

Национален иновационен фонд

Фонд Научни изследвания

Програма COST

Европейско икономическо пространство

Справочник програми ЕС

Резюмета на актуални покани за финансиране на проекти

 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |