Светът Естония према еврото като национална валута на 1 януари 2011 г.

Естония према еврото като национална валута на 1 януари 2011 г.

Петък, 17 септември 2010 г., 16:17
Размер на буквите

евроБалтийската държава Естония  получи окончателно одобрение от финансовите министри след зелена светлина от Европейския парламент, Европейската централна банка и други европейски институции за влизане в евро зоната. Окончателното решение за въвеждане на еврото в Естония е резултат от процес, започнал през май 2010 г., след като Комисията обяви, че Естония отговаря на всички критерии за приемане на общата европейска валута.

Вече е решено, че на 1 януари 2011 г. страната ще замени естонската крона с еврото и ще стане 17-та държава, присъединила се към еврозоната.
Естония ще влезе в зоната в силна позиция със стабилни публични финанси. През изминалата година страната отчете бюджетен дефицит от 1,7 % от БВП - много под лимита от 3 % за ЕС. Държавният дълг също бе нисък - едва 7,2 % от БВП.
Икономиката е много гъвкава и, въпреки че не е защитена от кризата, демонстрира способността си да функционира успешно близо две десетилетия при фиксиран валутен курс.
Приемането не еврото обаче не слага край на усилията на страната. Като страна от еврозоната Естония ще трябва да продължи да прилага политики, стимулиращи растежа и ограничаващи рисковете от прекомерно вътрешно търсене.
През идните месеци Комисията и Европейската централна банка ще работят в тясно сътрудничество с Естония, за да гарантират гладък преход. Част от подготовката е информационна кампания за запознаване на естонците с тяхната нова валута.
Еврото се появи през 1999 г. като виртуална валута за безналични плащания и за счетоводни цели. Евро монетите и евро банкнотите бяха пуснати в обращение три години по-късно.
Със своите 1,2 млн. души Естония ще покачи броя на хората, използващи еврото, на 330 млн. души. Последните страни, присъединили се към еврозоната, са Словакия през 2009 г., Кипър и Малта през 2008 г. и Словения през 2007 г.

 

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |