Светът Приходите на Enel Green Power за първата половина на 2010 г. са 1,039 млрд. евро

Приходите на Enel Green Power за първата половина на 2010 г. са 1,039 млрд. евро

Петък, 30 юли 2010 г., 21:26
Размер на буквите

Бордът на директорите на Enel Green Power SpA, председателстван от Франческо Стараче, одобри отчета за финансовите резултати към 30 юни 2010 г.

Консолидирани финансови резултати (млрд. евро):

Първа половина

2010 г.

Първа половина 2009 г.

Промяна

Постъпления - Revenues

1,039

0,940

+10,5%

Брутна оперативна печалба - EBITDA

0,651

0,651

--

Оперативна печалба -
EBIT

0,415

0,450

-7,8%

Чиста печалба на групата -
Group net income

0,253

0,223

+13,4%

Финансови задължения -
Net financial debt

2,995

5,345 (*)

-44,0%

(*) Към 31 декември 2009 г.

Финансовите задължения към 30 юни 2010 г. не включват задълженията във връзка с активите и пасивите, свързани с дейността в сферата на възобновяемите енергийни източници в България, за която е в ход процедура по продажба.

Нетната инсталирана мощност на Enel Green Power към 30 юни 2010 г. е 5761 MW, включително 2534 MW (44%) – водноелектрически централи, 2355 MW (41%) - вятърни, 742 MW (13%) – геотермални, и 130 MW (2%) – използващи други възобновяеми източници (слънце, биомаса и когенерации). В сравнение с 30 юни 2009 г. инсталираната мощност е увеличена с 1217 MW (ръст от 27%).

Нетната електроенергия, произведена от Enel Green Power през първата половина на 2010 г., е 10,8 TWh, в това число 6,6 TWh в Италия и Европа, 2,8 TWh – в Иберия и Латинска Америка, и 1,4 TWh – в Северна Америка. Производството е нараснало с 0,9 TWh (ръст от 9%) спрямо първата половина на 2009 г.

На 18 юни 2010 г. Enel Green Power подаде заявление до италианската фондова борса с искане акциите й да бъдат допуснати до търговия на електронния фондов пазар и поиска официално от борсовия регулатор Consob да оторизира публикуването на проспекта за публичното предлагане и листването на акциите на борсата.

2010 е ключова година за Enel Green Power, в която компанията трябва да консолидира позицията си в глобалното производство на енергия от възобновяеми източници.

Компанията ще съсредоточи инвестиционните си програми основно върху секторите за производство на електроенергия от вятър и слънце и ще продължи да следва съществуващите планове за органичен растеж в сегментите за производство от водни и геотермални източници. По отношение на географската диверсификация тя ще насочи вниманието си към рационализиране на сегашното си международно портфолио, като се фокусира върху основните си пазари като Италия, САЩ, Испания, Гърция и Румъния, и същевременно продължи да оценява всички нови възможности в страни с благоприятна регулаторна среда, както и потенциални продажби в държави, които не са от стратегическо значение за компанията.

Enel Green Power
е дружеството на групата Enel, което разработва и управлява производството на електроенергия от възобновяеми източници в международен мащаб, с присъствие в Европа, Северна и Южна Америка. То е един от глобалните лидери в сектора благодарение на произведените през 2009 г. 20,7 млрд. KWh електроенергия от водни, слънчеви, вятърни и геотермални източници. Общата инсталирана мощност на дружеството е около 5700 MW, което го прави лидер в сектора в Италия, с интегриран международен бизнес в производството на електроенергия от възобновяеми източници. В световен мащаб дружеството има повече от 600 действащи електроцентрали, използващи вятърна, слънчева, водна и геотермална енергия, както и биомаса.

Ключови думи:
 

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |