Светът Бордът на директорите на Enel одобри финансовите резултати за първото полугодие на 2010 г.

Бордът на директорите на Enel одобри финансовите резултати за първото полугодие на 2010 г.

Петък, 30 юли 2010 г., 19:00
Размер на буквите

Бордът на директорите на Enel, председателстван от Пиеро Нюди, одобри финансовите резултати към 30 юни 2010 г. Приходите Enel възлизат на 34,802 млрд. евро и това представлява ръст от 22,3%. Брутната оперативна печалба е на стойност 8,878 млрд. евро – увеличение с 11,8%. Финансовите задължения на дружеството възлизат на 53,894 млрд. евро.

Консолидирани финансови резултати (млрд. евро)

Първо полугодие 2010 г.

Първо полугодие 2009 г.

Промяна

Постъпления - Revenues

34,802

28,457

+22,3%

Брутна оперативна печалба - EBITDA

8,878

7,939

+11,8%

Оперативна печалба -
EBIT

6,083

5,579

+9,0%

Чиста печалба на групата -
Group net income

2,425

3,524

-31,2%

Чиста печалба на групата от обичайна дейност

Group net ordinary income

2,425

2,189

+10,8%

Финансови задължения -
Net financial debt

53,894

50,870(*)

+5,9%

(*) Към 31 декември 2009 г.

Фулвио Конти, главен изпълнителен директор и генерален мениджър на Enel, заяви: „През този период Enel продължи да отчита стабилни оперативни резултати, затвърждавайки позицията ни на световен лидер в енергийния сектор. Продължаващото добро представяне, наред с приключването на процеса на интегриране на наскоро придобитите дейности, прилагането на програми за ефективност и оптимизирането на инвестициите, ни дават увереност да прогнозираме, че брутната оперативна печалба за цялата 2010 г. ще надхвърли предвидената по-рано през годината.”

Нетната електроенергия, произведена от групата Enel през първото полугодие на 2010 г., възлиза на 140,9 TWh (ръст от 15,1% спрямо първите шест месеца на миналата година, когато са били произведени 122,4 TWh).

Централите на групата Enel в Италия са произвели 40,9 TWh (спад от 1,4 TWh в сравнение с първото полугодие на 2009 г.). Нетната електроенергия, произведена от групата извън Италия през този период, възлиза на 100 TWh, с 19,9 TWh повече (ръст от 24,8%) в сравнение с първото полугодие на 2009 г. Увеличението е благодарение главно на по-големия принос на Endesa (ръст от 14,6 TWh), на увеличеното производство на Enel OGK-5 (с 3,5 TWh повече поради повишеното търсене на електроенергия в Русия), както и на Енел Марица Изток 3 (увеличение с 0,5 TWh) и Slovenské elektrárne (ръст от 0,5 TWh).

От общото количество електроенергия, произведена от централите на Enel в Италия и по света, 52,4% са генерирани от топлоелектрически централи, 33,4% от възобновяеми източници (водни, вятърни, геотермални, биомаса, когенерационни и слънчеви) и 14,2% от ядрени централи.

Групата Enel притежава необходимите умения и стратегии, за да се възползва от възможностите, предоставени от възстановяването на търсенето на електроенергия, което беше регистрирано в началото на годината във всички основни страни, където групата оперира, и което се очаква да продължи и през второто полугодие на 2010 г.

По тази причина Enel ще продължи програмите, затвърждаващи лидерската позиция на компанията на целевите й пазари, благодарение на конкурентната структура на разходите и на оптималната диверсификация на централите й. Тя ще продължи също и да инвестира в проучвания и развитие на сектора на възобновяемите енергийни източници. Синергичният ефект в резултат на все по-тясната интеграция с Endesa и програмите за оперативно съвършенство, разработвани в момента, ще спомогнат за затвърждаването на лидерството на Enel по отношение на разходите. Освен това вече планираните извънредни инициативи за оптимизиране на портфолиото и генерирането на оперативни парични потоци ще направят възможно намаляването на нивото на задлъжнялост.

Enel е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. В България е мажоритарен собственик на рехабилитираната ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” с инсталирана мощност 908 MW. Чрез Enel Green Power в България Enel притежава и два вятърни парка - в Камен бряг и Шабла, с обща инсталирана мощност 42 MW.

 

Ключови думи:
 

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |