Светът Приходите на Enel за 2009 г. възлизат на 64,035 млрд. евро – с 4,7% повече спрямо 2008 г.

Приходите на Enel за 2009 г. възлизат на 64,035 млрд. евро – с 4,7% повече спрямо 2008 г.

Четвъртък, 18 март 2010 г., 17:07
Размер на буквите

Бордът на директорите на италианската енергийна компания Enel, председателстван от Пиеро Нюди, одобри резултатите на компанията за 2009 г. Фулвио Конти, изпълнителен директор и генерален мениджър на Enel, коментира: През 2009 г. ние подобрихме резултатите си, заздравявайки финансовите си позиции и осигурявайки висока възвръщаемост на акционерите си въпреки трудната година за глобалната икономика.

С приключването на програмата ни за международно разширяване и засилващата се интеграция на придобитите активи сега Enel е лидер на ключовите си пазари – с уникален технологичен микс, географско присъствие в сферата на възобновяемата енергия и умение да търси съвършенство и чрез иновации.”

Консолидирани финансови резултати (млрд. евро):

2009 г.

2008 г.

Промяна

Revenues - Постъпления

64,035

61,184

+4,7%

EBITDA (Gross operating margin) – Брутна оперативна печалба

16,044

 

 

14,318

 

 

+12,1%

EBIT (Operating margin) – Оперативна печалба

10,755

 

9,541

 

+12,7%

Group net income – Чиста печалба на групата

5,395

 

5,293

 

+1,9%

Net financial debt – Финансови задължения към 31 декември

50,870

 

 

49,967

 

 

+1,8%


Бизнес планът за 2010 – 2014 г. цели да стимулира растежа на стратегическите дейности на Enel въпреки трудната глобална ситуация. В рамките на плана Групата Enel планира да инвестира 29,7 млрд. евро. Планът ще се концентрира върху пет ключови стратегии:

•    Лидерство на ключови пазари
•    Консолидация и интеграция на активите
•    Непрекъснато търсене на оперативно съвършенство
•    Стратегическа роля на възобновяемите енергийни източници и иновациите
•    Стремеж към финансова стабилност.

Нетната електроенергия, произведена от Групата Enel през 2009 г., възлиза на 267,8 TWh (ръст от 5,8% спрямо 2008 г.), от които 84 TWh са произведени в Италия и 183,8 TWh – в други страни.

От общото нетно производство на Enel в Италия и по света топлоелектрическите централи са осигурили 55,8%, възобновяемите енергийни източници (водни, вятърни, геотермални и биомаса) – 32,3%, а атомните централи – 11,9%. Това означава, че 44,2% от електроенергията, произведена от Enel, е изцяло свободна от емисии, включително на въглероден диоксид.

Enel е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. В България е мажоритарен собственик на рехабилитираната ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” – първата и единствена топлоелектрическа централа на лигнитни въглища на Балканския полуостров, оперираща изцяло в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда. Чрез Enel Green Power, в България Enel притежава и вятърен парк в Камен бряг с мощност 21 MW.

Ключови думи:
 

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |