Светът Общата инсталирана мощност на Enel Green Power за производство на енергия от вятър на остров Сардиния достигна 161 MW

Общата инсталирана мощност на Enel Green Power за производство на енергия от вятър на остров Сардиния достигна 161 MW

Сряда, 10 февруари 2010 г., 12:21
Размер на буквите

Четирийсет нови вятърни турбини с мощност по 1,5 MW влязоха в експлоатация в провинция Сасари на остров Сардиния. Така общата мощност на вятърния парк „Са Турина Манна” достигна 84 MW и той стана най-големият парк на Enel Green Power в Италия. При пълен капацитет новият парк ще произвежда 126 млн. kWh.

Енел Четирийсет нови вятърни турбини с мощност по 1,5 MW влязоха в експлоатация в провинция Сасари на остров Сардиния, Италия

Тази електроенергия е достатъчна да се покрият нуждите на 46 000 домакинства, като същевременно спестят изхвърлянето в атмосферата на 94 000 тона въглероден диоксид и потреблението на приблизително 47 000 тона нефтен еквивалент годишно.

Работата по разширяването на ветропарка „Са Турина Манна” беше завършена за по-малко от година и бе съобразена с природата, естествения пейзаж и съществуващите дейности в района.
В момента на о. Сардиния работят три вятърни парка на Enel Green Power, които имат обща мощност от 161 MW и произвеждат над 240 млн. kWh електроенергия. През 2010 г. се предвижда да започне строежът на вятърния парк „Портоскузо”, който ще има потенциална мощност от около 100 MW.

През 2009 г. Enel Green Power построи в Италия вятърни паркове с мощност 94 MW. В това число влизат мощностите, инсталирани през годината, както и тези, които са в строеж.


Enel Green Power е дружеството на групата Enel, което разработва и управлява производството на електроенергия от възобновяеми източници в международен мащаб, с присъствие в Европа, Северна и Южна Америка. С произвежданите 17,2 млрд. KWh електроенергия от водна, слънчева, вятърна и геотермална енергия, достатъчни за посрещането на нуждите на близо 6,5 млн. домакинства годишно и спестяващи отделянето на 13 млн. тона CO2, компанията е на първо място в сектора в Европа. Общата инсталирана мощност на централите на компанията е около 4700 MW, което я прави италианският лидер в световния сектор на възобновяемите енергийни източници. В световен мащаб дружеството има повече от 500 действащи електроцентрали, използващи вятърна, слънчева, водна и геотермална енергия, както и биомаса.

Ключови думи:
 

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |