Руската икономика има спад от 8% през 2009 г.

Array Печат Array
Понеделник, 01 февруари 2010 г., 15:33
Размер на буквите

Обемът на брутния вътрешен продукт на Русия според предварителни оценки за 2009 година е бил в размер на 39,016 трлн. рубли ($1,286 трлн.). Федералната служба на националната статистика – Росстат съобщава, че спадът на БВП спрямо края на 2008 година е 7,9%. Данните са по-оптимистични от прогнозираното по-рано свиване от 8,5%.

Индексът – дефлатор на БВП за миналата година по отношение на 2008 година е 102,7%.

Ръст на брутната добавена стойност през 2009 година има при държавното управление, осигуряването на военна сигурност и социалното осигуряване - 3,2%. Ръстът в здравеопазването и предоставянето на социални услуги е бил 0,6%. Най-сериозен спад отчитат секторите на комуналните, социалните и персоналните услуги (-18,3%). Спадът в строителството е 16,4%, в сферата на хотелския и ресторантьорския бизнес - 15,4%, в обработващата индустрия - 13,9%.

През 2008 година БВП на Русия достигна 41,256 трлн. рубли, а годишният ръст – 5,6% ($1,360 трлн.).

Ключови думи: