Услуги на ТПП Издания на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Издания на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Размер на буквите

Допълнителна информация за изданието - Икономически годишник на регион Стара Загора след 2015 г. можете да намерите ТУК.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2015

YB 2015 Page 001 1Излезе от печат Икономически годишник на регион Стара Загора 2015 - поредното, 15-то издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

В него можете да намерите:

  • информация за икономическото развитие на региона, общо и по сектори, с анализи и сравнителни данни с предходни периоди и с показатели за страната
  • информация за дейността на водещите фирмите в региона с класации по определени икономически критерии (оборот, печалба и рентабилност)
  • актуална информация за община Стара Загора, Тракийски университет и основните граждански организации
  • рекламно представяне на фирмите, подкрепящи изданието
  • Представяне на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и фирмите - членове на Палатата и друга полезна информация.
Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства, чуждестранни търговски мисии в България, търговски изложения у нас и в чужбина, мрежата на българските и на европейските търговско-промишлени палати, мрежата Enterprise Europe Network, обществените библиотеки. Предоставя се на официални гости на Областна администрация - Стара Загора и на общините от региона. Електронната му версия се публикува и в интернет. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от Стара Загора и от други региони на България.

Това, уникално за България регионално двуезично издание се утвърди като икономическа визитка на Старозагорски регион и може да бъде чудесна добавка към промоционалния Ви пакет материали при срещи с български и международни партньори. Годишникът се използва активно от потенциални инвеститори, фирми и организации, търсещи търговски, кооперационни и проектни партньори сред фирми и организации от нашия регион.

Желаещите да закупят бройки от изданието могат да заявят това на имейл  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 042 626033, 626297.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2014

Икономически годишник на регион Стара ЗагораИкономически годишник на регион Стара Загора е двуезично издание и е единственият регионален справочник, който представя икономическото развитие на региона. Това е едно издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и през годините се изпълнява като самостоятелен проект, с подкрепата на предприемачите от региона. Печатът на книгата е изпълнен от печатница Дъга плюс.

Годишникът съдържа финансова информация за дейността на фирмите; тенденции за развитието на водещите за региона сектори на икономиката; анализи и сравнителни данни с предходни периоди, а също и с показатели за страната; класации по определени икономически критерии (оборот, печалба, рентабилност). Посочени са конкретни проекти на фирми и добри практики. Изданието предлага и адресна информация за фирмите, които са членове на Палатата. Приходите от дейността на фирмите от област Стара Загора нарастват и са в размер над 9 млрд. лева. Ръстът спрямо предходни периоди е значим. В Икономически годишник на регион Стара Загора ще намерите информация за преките чуждестранни инвестиции в региона, за нивото на безработица, с данни по общини и съпоставка с другите области в страната и още много информация, обвързана с пряката дейност и резултатите на конкретните фирми.

Изданието представя също и проектите и дейностите на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, насочени в подкрепа на бизнеса, както и международните контакти на организацията, които са подчинени на важната цел за привличане на чуждестранни инвестиции и установяване на партньорства между фирмите. Представени са и основните неправителствени организации и клубове от Стара Загора, които работят в полза на обществото и през годините са допринесли за добрия облик на града.
С подробна информация за проекти и бизнес климат е представена и община Стара Загора, както и възможностите за туризъм, които предоставя регионът с богатото си културно-историческо наследство.

Книгата се предоставя на стотици ръководителите на фирми и на местните и държавните институции. Ползва се в банки и други финансови дружества; библиотеки; търговски отдели на дипломатическите ни мисии зад граница, посолства в България; търговско-промишлени палати и други бизнес организации. По този начин справочното издание допринася за това регионът на Стара Загора да е познат и привлекателен за всеки потенциален инвеститор или турист.

Изданието може да бъде закупено от офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на ул. Георги Раковски 66.

 

Икономически годишник регион Стара Загора - 2013Икономически годишник на регион Стара Загора - 2013

Икономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, което през 2013 г. излезе от печат за 12-и път. Книгата представя икономиката на регион Стара Загора с информация за производствени и търговски предприятия по сектори, както и класации на водещите дружество по печалба и по приходи от продажби.

Данните са обработени към 31 януари 2013 г. от екип на Медиен център към Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Изданието е двуезично – на български и на английски език. То е подходящо за всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; за ръководителите на български и на чуждестранни фирми и широк кръг читатели.

ISSN 1311-9494

Информационните статии и рекламите, публикувани в броя на Икономически годишник на регион Стара Загора - 2013, могат да бъдат прочетени и на сайта Икономически портал на регион Стара Загора.

 

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2012

Икономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Настоящата книга е 11-и брой. Тя представя икономиката на регион Стара Загора чрез най-физиономичните производствени и търговски предприятия и адресна информация на стотици фирми. Годишникът е единственото издание, което публикува точна финансова информация за над 300 предприятия, които определят облика на местната икономика. Данните за приходите от продажби и за печалбите за 2009 и 2010 година позволяват фирмите да бъдат подредени в класации, които предлагат и съпоставка на икономическите показатели за двете последни години, за които съществуват публични финансови отчети. Икономически годишник регион Стара Загора - 2012
В книгата е използвана собствена информация и данни, предоставени от ИКАП България ЕАД; Национален статистически институт; Дирекция Бюро по труда – Стара Загора и други.
Данните са обработени към 31 януари 2012 г. от екип на Медиен център към Търговско-промишлена палата – Стара Загора.
Изданието е двуезично – на български и на английски език. Насочено е към всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; ръководителите на български и на чуждестранни фирми и към широк кръг читатели.
Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; мрежата на българските и на европейските търговско-промишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществените библиотеки. Предоставя се на официални гости на Областна администрация – Стара Загора и на общините от региона. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България.
Изданието има електронна версия и се разпространява чрез интернет на адрес www.econsz.com и чрез Икономически портал на регион Стара Загора (www.chambersz.com), сайтове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Файлът (PDF с размер от 42 Мб) съдържа пълния текст на изданието и рекламите на фирми. За по-удобна работа препоръчваме да го свалите на локалния си компютър, като ползвате архивен формат (ZIP), който не се зарежда директно в браузър.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2011

Икономически годишник на регион Стара Загора е периодично издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора и през 2011 г. излepe за 10-а поредна година. Годишникът цитира данни на Националния статистически институт, базирани на годишните счетоводни баланси за 2009 г. на 14 427 фирми от област Стара Загора. Според тях общите нетни приходи от продажби (НПП) през 2009 година възлизат на 6,8 млрд. лв. Произведена е продукция за 4,8 млрд. лв.

Икономически годишник на регион Стара Загора Най-голям дял от нетните приходи от продажби има сектор Търговия. Той генерира приходи от над 2,4 млрд. лв. и това е 35,6% от общата стойност на НПП. Предприятията от преработващата промишленост имат 20-процентен дял от общите НПП (1,4 млрд. лв.), като сред тях е най-голям делът на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, които имат 484 млн. лв. НПП. Сектор Строителство се нарежда на трето място с дял от 14% и обща сума на приходите от продажби от 950 млн. лв.

Предприятията от област Стара Загора са произвели продукция за 4,8 млрд. лв.
Изданието публикува и класация на 100-те най-динамично развиващи се предприятия от област Стара Загора, която е изработена от фирма Актив и предоставя информация за приходите на фирмите, платените данъци, печалбата, собствения капитал и коефициента на ефективност на разходите.
Класацията е подготвена по публична информация от последните обявени годишни баланси на фирмите. Счетоводната информация за дейността на предприятията през 2010 г. трябва да бъде обявена от тях до лятото на тази година. Изданието обаче предоставя данни и от междинни отчети на фирмите и за периоди от 2010 г., а също и за инвестиционните им планове през настоящата година.

Икономически годишник на регион Стара Загора се наложи като предпочитан и търсен рекламоносител. Десетото издание на Годишника включва реклами на над 90 фирми и организации.
Изданието предлага и адресна и справочна информация за стотици фирми, които са членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Информацията е полезна за всеки, който се интересува от икономиката на региона и се ползва от стотици ръководители на фирми. Предоставя се на гости на града по време на форуми на ТПП – Стара Загора, Областна администрация общините от региона на Стара Загора.
Хартиеният вариант на изданието се разпространява и чрез десетките партньори на Палатата в България и чужбина, а също и чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии; търговски изложения у нас и в чужбина; обществените библиотеки и книжарници.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2010

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2010 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2010, издание на Търговско-промишлена палата

"Икономически годишник на регион Стара Загора" е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Настоящата книга е 9-и брой. Тя представя икономиката на регион Стара Загора; адресна и справочна

информация; класации на 100-те най-успешни фирми от региона (по нетни приходи от продажби и по печалба) и реклами на фирми. Използвана е собствена информация и данни, предоставени от: Териториално статистическо бюро - Стара Загора; Търговски регистър на България; Главна дирекция ГРАО; официални годишни счетоводни отчети на фирмите и др.

Данните са обработени към 20 януари 2010 г. от екип на Медиен център към Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Изданието е двуезично - на български и на английски език. Насочено е към: всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; ръководителите на български и на чуждестранни фирми; широк кръг читатели.

Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; при официални посещения в Областна администрация - Стара Загора и в общините на региона; мрежата на българските и на европейските търговско-промишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществените библиотеки и книжарници. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България. Тя има електронна версия, която се разпространява на компактдиск и чрез интернет на адрес www.econsz.com.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2009

На територията на област Стара Загора работят около 12 200 фирми (дружества с регистрация в областта). Към това число могат да се добавят и други неколкостотин фирми, регистрирани в други райони на България, но които имат търговски обекти и представителства в населените места от областта. През 2006 г. броят на фирмите, които отчитат дейност в област Стара Загора, е бил 11 300. Около 10 000 от фирмите в региона са микро фирми - предприятия или търговци, които имат персонал до 9 души.YB Stara Zagora Region 2009
Произведената бруто продукция от фирмите, които имат регистрация на територията на област Стара Загора, е за 4 513 млн. лв. Това е с над 624 млн. лв. повече от предходната година (3 889 млн. лв.) и представлява ръст от 16%. Нетните приходи от продажби (НПП) на фирмите от област Стара Загора са в размер на 6 931 млн. лв. и отчетеният ръст на годишна база е 18%. Общата печалба на фирмите е в размер на 528 млн. лв. Сравнението с данните от предходната година (406 млн. лв.) показва ръст от 30%.
В област Стара Загора най-голям остава броят на фирмите, които се занимават с търговия - около 5700, като повечето от тях са търговци на стоки на дребно.
100-те фирми с най-високи нетни приходи от продажби (класация на стр. 16) от област Стара Загора имат общ обем от 4 180 млн. лв. Това представлява ръст от 12%. Сумата на НПП за тези 100 фирми е 66% от обемите на всички фирми с регистрация в Стара Загора, които се остойностяват общо на 6 931 млн. лв.
На първите 5 места в класацията по НПП се нареждат дружества, които работят в сферата на енергетиката - производство и доставка до крайни клиенти и до Националната електрическа компания на електрическа енергия и добив на въглища, като суровина за ТЕЦ. Следват фирми, които се занимават с търговия на едро с горива; производство на пиво; строителство на сгради и строителство на пътища.
Общата печалба на най-успешните 100 фирми е 337 млн. лв. (294 млн. лв. за предходната година). Тази сума представлява 57% от отчетената от дружествата в област Стара Загора печалба, която е на обща стойност от 528 млн. лв.

Данните са малка част от публикуваната информация в Икономически годишник на регион Стара Загора - 2009. Това е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Настоящата книга е 8-и брой. Тя представя икономиката на регион Стара Загора; адресна и справочна информация; класации на 100-те най-успешни фирми от региона (по нетни приходи от продажби и по печалба) и реклами на фирми. Използвана е собствена информация и данни, предоставени от: Териториално статистическо бюро - Стара Загора; Търговски регистър на България; Главна дирекция ГРАО; официални годишни счетоводни отчети на фирмите и др.
Данните са обработени към 20 януари 2009 г. от екип на Медиен център към Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Изданието е двуезично - на български и на английски език. Насочено е към: всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; ръководителите на български и на чуждестранни фирми; широк кръг читатели.
Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; при официални посещения в Областна администрация - Стара Загора и в общините на региона; мрежата на българските и на европейските търговско-промишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществените библиотеки и книжарници. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2008

Икономически годишник на регион Стара Загора

Икономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Настоящата книга е 7-и брой. Тя представя икономиката на регион Стара Загора; адресна и справочна информация; класации на 100-те най-успешни фирми от региона (по нетни приходи от продажби и по печалба) и реклами на фирми. Използвана е собствена информация и данни от: Териториално статистическо бюро - Стара Загора; Българска фондова борса - София; Главна дирекция ГРАО; регионалната преса; официални годишни счетоводни отчети, предоставени за публикуване от фирмите на Търговско- промишлена палата - Стара Загора или на други организации и медии, и др.
Данните са обработени към 10 януари 2008 г. от екип на Медиен център към Търговско- промишлена палата - Стара Загора.
Изданието е двуезично - на български и на английски език. Насочено е към: всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; ръководителите на български и на чуждестранни фирми; широкия кръг читатели.
Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; при официални посещения в Областна администрация - Стара Загора и в общините на региона; мрежата на българските и на европейските търговско-промишлени палати; мрежата на информационните центрове на Европейския съюз; обществените библиотеки и книжарници. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България. Тя има електронна версия, която се разпространява на компактдиск и чрез интернет на адрес www.econsz.com.

 
 

 

 

 

Икономически годишник на регион Стара Загора - 2007

Икономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговско- промишлена палата - Стара Загора. Настоящата книга е 6-и брой. Тя представя икономиката на регион Стара Загора - в съпоставка с национални данни и в общините от областта; адресна и справочна информация; две класации на 100-те най-успешни фирми от региона (по нетни приходи от продажби и по печалба) и реклами на фирми. Използвана е собствена информация и данни от: Териториално статистическо бюро - Стара Загора; НСИ; Областна дирекция Земеделие и гори; БНБ; Главна дирекция ГРАО; Българска фондова борса; информационни агенции; регионалната преса; официални годишни счетоводни отчети, предоставени за публикуване от фирмите на Търговско-промишлена палата - Стара Загора или на други организации и медии, и др.
Данните са обработени към 10 януари 2007 г. от екип на Медиен център към Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Изданието е двуезично - на български и на английски език. Насочено е към: всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; ръководителите на български и на чуждестранни фирми; широкия кръг читатели. Създадено е и за да допълни презентационните и рекламните материали на институции и на фирми, работещи на територията на област Стара Загора.
Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; официални срещи в Областна администрация - Стара Загора и в общините на региона; мрежата на българските и европейските търговско-промишлени палати; Евро Инфо центровете; обществените библиотеки и книжарници. Книгата се ползва активно и като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България. Тя има електронна версия, която се разпространява на компактдиск и чрез интернет на адрес www.econsz.com.
Книжният брой на изданието за 2006 г. достигна до организации и фирми във всички региони на България, а също и в 8 европейски държави, в Русия и в САЩ.

Книгата може да бъде намерена в обществените библиотеки. Тя се ползва активно и като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България.
 

"Икономически годишник на регион Стара Загора" е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Настоящата книга е 5-и брой. Тя представя икономиката на регион Стара Загора; 11-те общини от областта; адресна и справочна информация; две класации Топ 100 и реклами на фирми. Използвана е информация, събрана от репортерски екип на Медиен център към Палатата, данни на Териториално статистическо бюро – Стара Загора, Областна дирекция Земеделие и гори, Териториална данъчна дирекция, Главна дирекция ГРАО, РДВР – Стара Загора, като данните са обработени до 10 януари 2006 г.
Изданието е двуезично – на български и на английски език. Насочено е към всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически данни за региона; към ръководителите на български и на чуждестранни фирми и към широкия кръг читатели. То е създадено и за да допълни презентационните и рекламните материали на институции и фирми, работещи на територията на област Стара Загора.
Изданието и информацията в него се разпространява чрез посолства; чуждестранни търговски мисии в България; десетки търговски изложения у нас и в чужбина. Разпространява се и чрез Областна администрация – Стара Загора; общините в региона; мрежата на българските и европейските търговско-промишлени палати и чрез Евро Инфо центровете.

Книгата може да бъде намерена в обществените библиотеки. Тя се ползва активно и като справочник от стотици ръководители на фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България.

Периодично годишно издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Предоставя се безплатно на гости на града и на фирми, помогнали за събиране на информацията. Изданието и двуезично - на български и на английски език. Разпростанява се и на компактдиск и чрез специално изработен уеб сайт. Цена на книгата: 10 лв. (без ДДС). Може да бъде закупена от книжарниците в Стара Загора и от офиса на Палатата.

ISSN 1311-9494
Икономически годишник на регион Стара Загора - 2005
 
Европейски мостове
Ръководство за оценяване съответствието на технически продукти

Изданието е подготвено с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на Програма Европа 2002. Разпространява се безплатно, като книга, на компактдиск и чрез специално изработен уеб сайт.

Автори: Красимира Соколова, Райна Златарова

ISBN 954-90460-9-5
 
Икономически годишник на регион Стара Загора - 2004

Периодично годишно издание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Предоставя се безплатно на гости на града и на фирми, помогнали за събиране на информацията. Разпростанява се на компактдиск и чрез специално изработен уеб сайт. Цена на книгата: 10 лв.

ISSN 1311-9494

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс +359 42 626 033; 042 626 297; 042 639 627

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
http://www.chambersz.comВижте по-голяма карта

 

 

 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |