Услуги

Размер на буквите

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предоставя административни, информационни, консултантски услуги и съдействие на фирми, организации, институции и частни лица.

 

        bg   Вход                                                                                       eng    Enter

 

Видове услуги 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Услуги в Търговския регистър на Българската търговско-промишлена палата:
Издаване и заверка на документи:

Регистрация за получаване на фирмен префикс GS1 (за кодиране с баркодове)  и генериране на щрихкодове.

Преводи и легализации на документи.

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

Предоставяне на информация, относно:

 • европейски и национални политики и законодателство;
 • програми за подпомагане на МСП: Структурните фондове на ЕС, Седма рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и много други;
 • панаири и изложения, организирани в България и в чужбина;
 • специализирани обучения и семинари;
 • регистрация на изобретения и полезни модели, търговски марки и др.;
 • качество, стандартизация и сертификация;
 • енергийна ефективност;
 • адресна, статистическа, маркетингова и друга информация от специализирани бизнес-информационни източници (бюлетини, бази данни, офертни мрежи, уеб-сайтове и системи с платен достъп) и др.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Търсене на бизнес партньори (Профил за бизнес сътрудничество):

 • за търговски партньорства;
 • за обмен на технологии;
 • за съвместно участие в проекти и други - по предварително зададени критерии.
Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие:
 • технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит (анализ) на фирма;
 • съдействие при пазарната реализация на научни разработки - трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори;
 • търсене на технологични и бизнес партньори;
 • съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия.

Маркетингови проучвания.

Правни и външнотърговски консултации.

Консултации и съдействие за подготовка на проекти за финансиране.

Разработване на бизнес планове.

Консултации по фирмено управление.

Консултации в областта на защитата на интелектуалната и индустриална собственост: регистрацията на изобретения и полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки и др.

Консултации в областта на качеството, стандартизацията и сертификацията.

Консултации в областта на енергийната ефективност.

Съдействие за решаване на спорни въпроси чрез Арбитражния съд към БТПП и чрез медиация.

УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Издаване на бюлетини:

 • „Бизнес оферти” за намиране на търговски партньори;
 • „Технологичен трансфер” за обмяна на технологии;
 • бюлетин „Партньорства” за намиране на партньори за съвместно кандидатстване по европейски и национални програми за финансиране на МСП;
 • „Инициатива” съдържащ бизнес новини, статии, информация за предстоящи събития и др.

Разпространяване на оферти за търговски и технологичен обмен, търсене на партньори за съвместно кандидатстване по програми.

Организиране на специализирани обучения, семинари, информационни дни.

Организиране на участия и посещения на панаири, изложения, бизнес мисии в чужбина.

Презентации на фирми, реклама и информационно представяне в електронните и печатните медии с регионална и национална аудитория.

 • Изработване на лого, визитка, бланка (хартиена и електронна);
 • Изработване на рекламни материали - стикери, дипляни, каталози;
 • Изработване на уеб сайтове;
 • SEO оптимизация на уеб сайтове;
 • Предоставяне на хостинг, регистрация на домейн име.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297; 042 639627

имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
http://www.chambersz.com


 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |