Търговско-промишлена палата


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Общо събрание на ТПП - Стара Загора, 4 юни 2009 г.

Неделя, 30 август 2009 г., 15:37
Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе общо събрание на членовете си. Направени са промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет. Членовете на Палатата гласуваха и промени в устава, които я определят като сдружение, работещо в обществена полза.

За нов член на Управителния съвет е приета Анелия Василева. Тя е управител на фирма „Олимпия 1-2-3” ООД, която е дългогодишен член на Палатата. Анелия Василева е бакалавър по Биология и химия и магистър по Финанси. През мандат 2007 - 2011 г. тя е общински съветник в Общински съвет - Стара Загора и член на две постоянни комисии: Комисия по наука, образование, защита на правата и интересите на децата и младежта и Комисия по евроинтеграция и международни отношения. В състава на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора влизат още и: Олег Стоилов (председател), Младен Стоянов, Митко Динев, Александър Палешутски, Красимира Соколова, Йордан Йорданов, Светла Апостолова, Пламен Русев.

Валентин Вълков беше избран на мястото на Георги Сяров в 3-членния Контролен съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Валентин Вълков е управител на фирма „Вълков – Техносвет” ЕООД. Той е машинен инженер по образование (Технология на машините), общински съветник в Общински съвет - Стара Загора за мандат 2007 -2011 г. и член на две постоянни комисии: Комисия по имоти и Комисия по евроинтеграция и международни отношения. В състава на Контролния съвет са още Енчо Баръмов и Красимира Чахова.

Важен резултат от провелото се общо събрание е промяната в Устава на ТПП - Стара Загора, който определя Палатата като сдружение, работещо в обществена полза.
Палатата отдавна работи в обществена полза. Голяма част от дейността й е насочена към икономическото развитие на региона, към подобряване на бизнес средата, към решаване на регионални екологични и социални проблеми, към формиране и провеждане на политики с влияние върху цялото общество, каза председателят на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов.
Направената промяна в Устава премахва и ограничения за участие на Палатата в големи европейски и други международни програми, които изискват проектите да се възлагат на организации, извършващи дейност в обществена полза.

Членовете на общото събрание получиха и информация за последните проекти, по които работи Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Те са насочени пряко към дейността на малките и средните предприятия и са в областта на и възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и на трансфера на технологии.

По време на общото събрание членовете на Палатата бяха запознати и с предложената от Българска търговско-промишлена палата и регионалните палати системата за усъвършенстване на нормативната база и за подобряване на бизнес средата в България, а също и с подготвения от организациите в системата на БТПП Пакет от антикризисни мерки, който палатите предлагат да бъде спешно възприет от правителството.

 

 

ТПП - Стара Загора

ТПП - Стара Загора

ТПП - Стара Загора

Документи от Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, проведено на 4 юни 2009 г., при следния дневен ред:

  1. Самоопределяне на Търговско-промишлена палата - Стара Загора като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза;
  2. Приемане на нов устав на сдружението;
  3. Промяна в състава на органите на управление на сдружението;
  4. Разни.

Устав на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Отчет на Председателя на Управителния съвет за дейността на на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2008 г.

Насоки за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2009 г.

Дейност на националната система БТПП – регионални търговско-промишлени палати/камари за усъвършенстване на нормативната база и за подобряване на бизнес средата през 2008 г.

Предложения на БТПП - мерки срещу кризата.

 

 

Общо събрание - май 2006 г.

 

Кодекс по етика на Българска търговско-промишлена палата, София

 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |