Търговско-промишлена палата


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Професионализъм и партньорство

  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Устав
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Услуги
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Членство
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Pъководство
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Фирми - членове на Търговско-промишлена палата - Стара Загора
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Новини
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Издания
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора  

Профил за международно бизнес сътрудничество

  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Кодекс по етика БТПП
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Кодекс за добро административно поведение
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Общо събрание (материали)
  Услуги на Търговско-промишлена палата - Стара Загора   Контакт

Търговско-промишлена палата - Стара ЗагораТърговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да представлява и защитава техните интереси.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е учредена през 1991 година. През 2001 година е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Управлява се по двустепенна система от Общо събрание и Управителен съвет. Председател на Управителния съвет е Олег Стоилов. Уставът определя Търговско-промишлена палата - Стара Загора като организация в обществена полза.

ТПП - Стара Загора е част от единната система на българските търговско-промишлени палати (камари), която обединява 28 работодателски сдружения в цялата страна и над 60 000 фирми. ТПП - Стара Загора се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Палатата има около 300 фирми - преки членове и над 1500 - асоциирани.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • ДА подпомагаме, насърчаваме, представляваме и защитаваме икономическите интереси на фирмите в регион Стара Загора.
  • ДА стимулираме експорта и навлизането на българските фирми на европейския и на световния пазари.
  • ДА работим за повишаване на фирмената култура, информираността и конкурентоспособността на фирмите.
  • ДА съдействаме за подобряване на инвестиционния климат и за привличането на инвестиции в региона.
  • ДА запознаваме местните и държавните власти с мненията и становищата на фирмите.
  • ДА насърчаваме и да подпомагаме стартирането на нов бизнес и развитието на фирмите от региона.
  • ДА съдействаме за повишаване на заетостта в региона.

Палатата работи в тясно сътрудничество с представители на местните и държавните власти, други неправителствени организации, както и с много организации в чужбина.

Като наТърговско-промишлена палата - Стара Загора - Manifesto - Стара Загорационално представена работодателска организация, Търговско-промишлена палата - Стара Загора редовно проучва становищата на фирмите от региона за нормативната уредба в България и за политиките на ЕС и чрез свои и партньорски структури и чрез участието си в различни форуми предлага промени за усъвършенстване на законодателството, касаещо икономическото развитие.През есента на 2006 г. Търговско-промишлена палата - Стара Загора е посочена в Манифеста на Европалатите, като пример за добра практика при предоставяне на информация и консултации, които са в помощ на малките и средните предприятия в областта на енергийната ефективност. Документът посочва и добрите практики при организиране на обучения, процедури за енергийни обследвания и предоставяне на финансови съвети.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предоставя административни, информационни, консултантски услуги и съдействие на фирми, организации, институции и частни лица.


Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297

имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
http://www.chambersz.com 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
подкрепа за бизнеса и проекти в полза на общността

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е доказала през годините ролята си на обединител и представител на интересите на предприемачите от региона. От създаването си през 1991 г. Палатата е имала хиляди членове и работи последователно, за да защитава техните интереси, а също така и да помага за развитието на бизнеса им. Начините за осъществяване на това са различни. Сред тях са например организирането на бизнес форуми в Стара Загора и по време на тези събития, които и през 2014 г. са десетки, ръководителите на предприятия се срещат със свои партньори от страната и от чужбина. Коментират се възможности. Сключват се и сделки. Често дори се оказва, че дейността и възможностите на конкретна фирма от Стара Загора не се познават добре от предприемачите, които също работят в региона. Организираните от Палатата форуми помагат много и за контактите на местно ниво.

Намирането на нови търговски партньори и пазари е много важен фактор за развитието на всеки бизнес. Всеки месец членовете на работодателската организация от Стара Загора получават покани за включване в бизнес делегации зад граница, за участия в изложения и за двустранни срещи с потенциални партньори, които имат конкретни интереси. Палатата има добри връзки с всички български браншови и работодателски организации, с министерствата, с търговските мисии на посолствата в България. Получава от тях информация и чрез своите информационни канали я предоставя на всеки, който има интерес да се възползва от нея.

Реалната оценка на бизнес климата в страната изисква да се направи и извода, че през последната година политическата нестабилност доведе до несигурност и при намеренията на предприемачите. Нивото на усвояване на отпусканите от Европейския съюз чрез оперативните програми средства е много под желаното от бизнеса. Предприемачите се сблъскват с ненужна бюрокрация, корупция, липса на опит, тромави процедури за кредитиране, забавени плащания... Търговско-промишлена палата - Стара Загора полага усилия да показва проблемите и да предлага решения. Заедно с това Палатата има и екип, който може да бъде от полза, като допълва знанията и възможностите на специалистите от всяко предприятие. Палатата предлага индивидуални консултации за предприемачите и обучения, свързани с кандидатстването и управлението на проекти.

И през 2014 г. приоритет остават дейностите, насочени към създаването на подготвени кадри, необходими за бизнеса в региона; осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; помощта за започване на бизнес и за развитие на микро и малки предприятия. Зад тези думи стоят реални действия на екипа на Палатата, като част от тях са подчинени на целите за изпълнението на проекти, по които организацията работи пред последните години.

Екологията и спазването на нормативните изисквания от страна на предприятията е друга област, в която Палатата работи от години и има доказани възможности. Услугите се предлагат и на предприемачите и на общини от различни региони на страната. Десетки предприятия са получили компетентни консултации, за да бъде дейността им съобразена с изискванията на закона. Това им помага за воденето на задължителната отчетна документация и за разработването на регистрационни и разрешителни режими.

Развитието на туризма и популяризирането на историята на Стара Загора е тема на Палатата от много години и усилията в тази посока доведоха и до ясни резултати. Фестивалът на виното и културното наследство "Августиада" е един от форумите, които Палатата създаде със свои партньори. През 2014 г. фестивалът ще се проведе за трета поредна година и ще събере отново хиляди посетители в дните между 17 и 19 октомври. Събитието се провежда на Античната улица в сградата на Регионален исторически музей - Стара Загора и в лапидариума на музея, а домакин на част от културната програма и тази година ще бъде сградата на Операта.

Традициите, свързани с виното, са издигнати в култ още от дълбока древност и Стара Загора е запазила тези традиции и до днес. "Августиада" позволява да се срещнат производители на вино от десетки български и чуждестранни винарни, предприемачи от хранително-вкусовия бранш, ценители на виното, гастрономията и културното наследство, представители на различни сфери на бизнеса от страната и чужбина.

"Августиада" вече е устойчива туристическа атракция, която успя да привлече вниманието към културно-историческото наследство на Стара Загора, като интересът вече е и от много гости и от туроператори от страната и чужбина.

В последните години винената и кулинарната култура в България имат впечатляващо развитие и събития от такъв характер се радват на огромен интерес. Форумът в Стара Загора допълва тенденцията с уникално съдържание, благодарение на неповторимата атмосфера, която успява да създаде.

И тази година сред участниците и гостите ще бъдат представители на: винопроизводството; хранително-вкусовата промишленост; хотелиерския и ресторантьорски бизнес; вериги супермаркети; банки; застрахователни компании; тежка и лека промишленост; държавни институции и много други гости и ценители на виното. Франция ще бъде международен акцент на "Августиада" 2014. Форумът е съпроводен с богата и разнообразна семинарна, кулинарна и културна програма. Един от акцентите е майсторският клас, който ще проведе Яна Петкова, водещ винен експерт в България. Надсловът на нейната тема е „България се изправя срещу Франция”.

По време на второто издание посетителите на изложението имаха възможност да дегустират над 200 вида елитни вина от България, Австрия, Гърция, Турция и Македония. През миналата есен страна партньор беше Австрия.

Много вълнуващо е да се съчетава виното и храната с доброто преживяване и с досега с културата и изкуството. Тогава удоволствието е пълно, коментира президентът на Executive Chefs Club of Greece Парасхос Аксиотис, който е традиционен участник и партньор на Палатата при провеждане на фестивала. Събитието и през тази година ще събере в Стара Загора много от най-добрите готвачи на България.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора работи по този проект без външно финансиране и провеждането на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада" е възможно само благодарение на обединените усилия на партньорите и заради помощта от страна на бизнеса. И "Августиада" е само един от десетките примери за събиране на съмишленици и съпричастност към идеи, които са добри за хората и помагат за развитието на региона на Стара Загора.

Ключови думи:
 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |