Събития на ТПП - Стара Загора Членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора имат индивидуален банков консултант

Членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора имат индивидуален банков консултант

Понеделник, 03 септември 2012 г., 14:26
Размер на буквите

Българска банка за развитиеБългарска банка за развитие (ББР) и Търговско-промишлена палата - Стара Загора постигнаха договореност за ефективен и преференциален достъп до услугите на банката. От споразумението могат да се възползват фирмите членове на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. За целта ББР им предоставя персонален финансов консултант.

Финансовият консулант за членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора предоставя информация и съвети по телефон или имейл относно възможностите за инвестиционно, оборотно или проектно финансиране. Също така и точна информация за изискуемите документи за отпускане на финансирането. Обслужващият консултант дава и информация за начини и възможности за ползване на ресурс по международни кредитни линии, осигурени от ББР.

Проектите, които биха получили финансиране от банката, могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни инвестиционни начинания, а също и започващи нови проекти.

Българска банка за развитие (ББР) е единствената банка в България, създадена с особена цел да подкрепя бизнеса и да насърчи износа. Банката е лоялен партньор на малки, средни и големи предприятия, които търсят сигурност, гъвкавост и разбиране. Примерите за дългосрочни взаимоотношения между банката и български предприятия са много и винаги са базирани на индивидуален подход и на взаимно доверие.

Българска банка за развитие предлага:

 • Практични финансови решения, които посрещат нуждите на бизнеса
 • Личен обслужващ консултант, който ще може да информира за конкретни възможности за финансиране и предлага помощ по време на целия процес и след отпускане на финансовите средства
 • Опростени формуляри и процедури и бързо вземане на решения.

В процеса на предоставяне на финансиране Българска банка за развитие се запознава с проблемите и приоритетите на клиента си. Предлага възможности за финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес.

Конкретните предложения за финансиране включват:

Осигуряване на кредитни линии за оборотни средства (овърдрафт)

Този тип финансиране е ключово и позволява оптимално управление на паричния поток. Следствата са подходящи за:

 •  финансиране на основната дейност
 •  придобиване на суровини и материали
 •  покритие за стоки в оборот, вземания от клиенти и други
 •  покриване на текущи разходи.

Финансиране на инвестиционни начинания

 •  ново строителство или реконструкция
 •  закупуване на машини и съоръжения
 •  придобиване на предприятия или особени части от тях, дялове и акции.

Рефинансиране на задължения към други кредитори
Предприемачите могат да се възползвате от гъвкавите условия и да развият дейността си чрез ползване на средствата за по-дълъг срок на погасяване и/или сезонност на погасителния план. Банката може да помогнем ако рефинансираното задължение е класифицирано като редовно в Централния кредитен регистър.

Осигуряване на кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви

Българска банка за развитие отпуска заеми с минимални суми от 250 000 лева. Максимумът се определя въз основа на анализ на финансовото състояние, източниците за погасяване на кредита и на достатъчността и ликвидността на обезпечението. Финансовата стабилност на ББР позволява да предоставя кредити и над 60 млн. лева.

Максималният срок по кредитите е до 10 години. В зависимост от нуждите на проекта, може да има и гратисен период до 2 години.

За обезпечение на заема се приемат: недвижими имоти, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства. Стойността на обезпечението трябва да покрива минимум 120% стойността на кредита.
Изискване на Българска банка за развитие е клиентите да участват във финансирането на инвестиционните проекти с минимум 25% собствени средства или да предоставят странично обезпечение, което да допълни или замести тяхното участие в проекта.

Паричните потоци на фирмата от текущата дейност и прогнозните парични потоци трябва да покриват най-малко 115% от сумите необходими за погасяване на главница и плащане на лихви.

Цена на кредитите, предоставяни от Българска банка за развитие

 • за оборотни кредити до 2 години - лихва от 7% до 10,5% годишно, в зависимост от рисковия профил на клиента и предлаганото обезпечение. Лихвата се определя на база референтен лихвен процент плюс надбавка.
 • за инвестиционни кредити - лихва от 8% до 10,5% годишно, в зависимост от рисковия профил на клиента и предлаганото обезпечение. Лихвата се определя на база референтен лихвен процент плюс надбавка.

Такси и комисионни (за оборотни и инвестиционни кредити), съгласно тарифата на ББР:

 • за разглеждане на кредит – 200 лева (за кредит до 3 млн. лева) и 400 лева (за кредит над 3 млн. лева).
 • за управление на инвестиционен кредит – по договаряне, но минимум 0,75% на година.
 • за управление на оборотен кредит – по договаряне, но минимум 0,5% на година.
 • за първоначално отпускане таксата е по договаряне.

В Българска банка за развитие казват: Знаем, че работите усилено, за да успеете. Затова ви обещаваме, че и ние ще работим усилено, за да ви помогнем!

Кредитен консултант за членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора:

Светломир Манолов

директен номер: 02 9306 246
безплатен телефон: 0700 11 227 (попитайте за г-н Манолов)
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

За контакти, предложения и съвместни инициативи:

Илия Йовчев, проектен ръководител
Българска банка за развитие АД
1000 София, ул. Стефан Караджа № 10
тел. 02 9306337
мобилен 088 6522930
имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Красимир Стоименов
6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс +359 42/ 626 033; 042/ 626 297; 042/ 639 627
мобилен 088 9560677
имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |