Събития на ТПП - Стара Загора За чист и отворен интернет - обществено допитване за действия срещу незаконно съдържание в интернет

За чист и отворен интернет - обществено допитване за действия срещу незаконно съдържание в интернет

Понеделник, 20 август 2012 г., 07:59
Размер на буквите

чист отворен интернет обществено допитване незаконно съдържание интернет

Директивата за и-търговия предвижда рамка за трансграничното предоставяне на онлайн услуги в Европа. Тя включва т.нар. освобождаване от отговорност на онлайн доставчиците на междинни услуги. По-точно, Директивата предвижда, че доставчици на онлайн услуги не могат да бъдат подведени под отговорност за незаконно съдържание, което хостват при условие, че:

• доставчикът не знае в действителност, че хоства незаконно съдържание и не е осведомен чрез факти или обстоятелства, от които може да разбере

• след като вече знае или е осведомен, че хоства незаконно съдържание, доставчикът действа експедитивно за премахне или дезактивиране на достъпа до съдържанието (чл. 14 от Директивата за електронна търговия).

Тези правила се основават на т.нар. процедури notice-and-action (нотифициране и действие), съкратено N and A процедури. Те се прилагат, когато някой нотифицира доставчик на хостинг услуги за незаконно съдържание в интернет. Процедурите се задействат когато доставчик на онлайн услуги предприема мерки срещу подозрително за законността му съдържание. Действията може бъдат премахване или дезактивиране на достъп до незаконното съдържание.

През 2010 г. Комисията проведе обществено допитване за бъдещето на електронната търговия и прилагането на Директивата за и-търговия. Мнозинството от анкетираните 420 респонденти, считат че принципите, съдържащи се в Директивата все още са валидни и поиска от Комисията да не се преразглежда Директивата. Въпреки това, много от анкетираните поискаха разяснения на някои членове в Директивата и по-специално чл. 14 и функционирането на N and A процедурите. Анкетираните считат, че има три основни проблема с функционирането на N and A процедурите:

• Онлайн посредниците са изправени пред високи разходи за привеждане на предоставяните от тях услуги в съответствие с изискванията, а усещат и правна несигурност, тъй като повечето оперират на територията на цяла Европа, но основните правила на чл. 14 се тълкуват по различни начини от различни национални съдилища (понякога дори в рамките на една и съща държава членка). Понятията действително знание, осведоменост и експедитивно довеждат до различия в националната съдебна практика. Нотификаторите и доставчиците на хостинг услуги трябва да адаптират практиките си в съответствие с тези интерпретации.

• Незаконно съдържание остава достъпно онлайн прекалено дълго. Това се дължи отчасти на усещане за недостатъчно ясни правила и лесно идентифицируеми процедури.

• Основните права не винаги се спазват. По-специално, има случаи, когато се премахва легално съдържание, а това ограничава правото за свобода на изразяване и на информация. Това се дължи отчасти на страх от страна на доставчиците на хостинг услуги за тяхната отговорност, както и на факта, че публикуващите такова съдържание, в общия случай, не се консултират (относно съдържанието) преди да ползват услугата на доставчика на хостинг.

За справяне с тези предизвикателства, Комисията обяви инициатива за N and A процедури в Съобщението за и-търговия и други онлайн услуги. Работният документ на службите, придружаващ Съобщението, представя преглед на прилагането на чл. 14 и функционирането на N and A процедурите в ЕС. След това Комисията се ангажира с установяване на фактите по прилагане на N and A процедурите, които включват консултации с целеви заинтересовани страни. Сега Комисията желае да получи мнението на всички заинтересовани страни по конкретни въпроси, свързани с функционирането на N and A процедури в ЕС в контекста на чл. 14 от Директивата за и-търговия. Отговорите ще подпомогнат Комисията в оформянето на N and A инициативата.

Моля, изпратете попълнена анкета на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 3 септември 2012 г.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |