Събития на ТПП - Стара Загора Стара Загора предприема действия за включване на фотоволтаичните инсталации като допустимо оборудване в процедура Енергийна ефективност и зелена икономика

Стара Загора предприема действия за включване на фотоволтаичните инсталации като допустимо оборудване в процедура Енергийна ефективност и зелена икономика

Петък, 27 юли 2012 г., 20:46
Размер на буквите

Енергийна ефективност и зелена икономика

Центърът за енергийна ефективност и ВЕИ към Търговско-промишлена палата – Стара Загора работи за насърчаване на използването на възобновяемите енергийни източници във всички сектори на икономиката и преди всичко сред българския бизнес.

За това оценяваме като неправилно, недалновидно, икономически неаргументирано и дискриминационно изключването на фотоволтаичните инсталации като допустимо оборудване в процедура BG161PO003-2.3.02 Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Подробни разяснения чрез информационен ден за представителите на бизнеса Палатата организира през юли 2012 г.

Ръководството на Търговско-промишлена палата – Стара Загора обръща внимание, че става дума за използване на електроенергията, получена от тези инсталации от фирмите за собствени енергийни нужди, с което те ще намалят енергийните си разходи, а не за продажба на преференциални цени.

В тази връзка проведохме срещи с народни представители, с ръководството на Българска търговско-промишлена палата и с представители на международни организации. Получихме разбиране и принципна подкрепа, но за да ни подкрепят реално се нуждаят от професионално аргументирано предложение, казва председателят на УС на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов.

Палатата се обръща към организации, фирми и експерти, работещи в сектора на фотоволтаиката да предоставят експертни аргументи в подкрепа на каузата и предложения за следващи координирани стъпки в тази насока. 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |