Събития на ТПП - Стара Загора Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе Общо събрание на членовете

Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе Общо събрание на членовете

Вторник, 12 юни 2012 г., 18:56
Размер на буквите

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе ежегодното Общо събрание на членовете. С пълно единодушие бяха приети отчетите за дейността на организацията за 2011 г., докладите на Управителния и Контролния съвет, Насоките за работа през настоящата година, както и бюджета за 2012 г.

Председателят на Палатата Олег Стоилов запозна участниците в Общото събрание с предоставяните през 2011 г. услуги и дейностите, които са извършени в отделните центрове.

Бяха анализирани международните контакти на ТПП - Стара Загора, сътрудничеството с различни организации от цял свят.

Беше отчетено, че независимо от сложната и противоречива обстановка, Търговско-промишлена палата - Стара Загора продължи да полага усилия, използвайки натрупания си опит, знания и авторитет, с помощта на своите национални и международни партньори, за да бъде максимално полезна на своите членове и на бизнеса в региона.

И през 2011 г. Палатата продължи да утвърждава позициите си на уважавана и търсена институция за бизнес информация, консултации и активно съдействие при решаване на широк кръг въпроси както от малки и средни фирми и отделни предприемачи, така и от големи фирми и организации от всички сфери в региона.
Зам.-председателят на ТПП - Стара Загора Красимира Соколова представи всички проекти, по които Палатата е работила през 2011 г., както и настоящите.
Тя акцентира на Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network (ЕЕN), която разполага с огромен ресурс да съдейства на бизнеса при намиране на партньори, и призова предприемачите да се възползват от тези възможности.

Общо събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора не включваше в дневния ред промяна на Управителния съвет и на Контролния съвет и те остават без промяна. Управителен съвет на ТПП - Стара Загора е в състав: Олег Стоилов - председател, Красимира Соколова - зам.-председател и членове: Йовчо Йорданов, Пламен Русев, Светла Апостолова, Александър Палешутски, Донка Колева, Славин Янакиев и Иван Тотев.Контролният съвет на Палатата е в състав: Красимира Чахова - председател и членове Енчо Баръмов и Валентин Вълков.

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора Общо събрание членове Стара Загора Търговско-промишлена палата - Стара Загора

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |