Събития на ТПП - Стара Загора Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора - 12 юни 2012 г.

Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора - 12 юни 2012 г.

Петък, 11 май 2012 г., 09:32
Размер на буквите

ТПП - Стара Загора

Управителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 12 юни 2012 г. от 17 ч. в Стара Загора, в конферентната зала на комплекс Мериан Палас.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2011 г.
2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2012 г.
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2012 г.
4. Разни

В т. Разни ще бъдат представени новите проекти и дейности на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани своите членове да вземат участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в търговския регистър или от негов упълномощен представител.

За улеснение на членовете си ТПП - Стара Загора е подготвила текст на пълномощно за целите на Общото събрание, в случай, че се налага упълномощаване. Едно лице може да представлява на събранието не повече от трима члена.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16.30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност и пълномощно (ако има такова).

Ръководството на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща с молба до членовете си до 8 юни 2012 г. да потвърдят участието си в Общото събрание с имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или с обаждане на тел. 042 626297, 626033, 639627.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |