Събития на ТПП - Стара Загора ТПП - Стара Загора извършва услуги в сектор Управление на околната среда

ТПП - Стара Загора извършва услуги в сектор Управление на околната среда

Сряда, 18 януари 2012 г., 09:45
Размер на буквите
Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора осъществява интердисциплинарни консултантски услуги, осигуряващи на клиентите качествено екологично планиране, проектиране, организация и експлоатация с оглед предотвратяване и/или намаляване на негативните въздействия върху околната среда и здравето на хората.

Портфолиото на услугите на Палатата в тази област включва разработване на:

  • Програми за опазване на околната среда
  • Програми за управление на отпадъците
  • Програми за управление качеството на атмосферния въздух
  • Програми за управление на масово разпространени отпадъци
  • Програми за управление на водния цикъл
  • Оценки за въздействието върху околната среда
  • Планове за регионални съоръжения за обезвреждане на отпадъци
  • Планове за закриване и рекултивация на депа за отпадъци
  • Други проекти и програми в сектор Управление на околната среда

Експертите на Палатата имат богат практически опит в решаването на разнородни проблеми по опазване на околната среда. Организацията е координатор за България на европейската мрежа ECREIN, обединяваща региони и клъстери за екоиновации и инвестиции в екологични дейности, което е атестат за компетентностите и постиженията й в опазване на околната среда.

Експертите имат готовност с представители на дадена фирма да направят оценка на потребностите на дружеството и да предоставят оферта за конкретни услуги, с които да съдействат за привеждане в съответствие с изискванията на екологичните законодателство към дейността на предприятието и решаване на екологични проблеми.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |