Събития на ТПП - Стара Загора Кръгла маса за обсъждане на мерки за подобряване на Търговския регистър

Кръгла маса за обсъждане на мерки за подобряване на Търговския регистър

Вторник, 10 ноември 2009 г., 10:02
Размер на буквите

Американска търговска камара в България в партньорство с Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България канят представителите на бизнеса на кръгла маса за обсъждане на мерки за подобряване на Търговския регистър. Събитието ще се състои на 20 ноември 2009 г. в хотел Мериан Палас в Стара Загора от 9 до 12 часа.

По време на кръглата маса ще се обсъдят постиженията и предизвикателствата пред търговската регистрация на компаниите в България. На форума ще се представят резултатите от второ анкетно проучване на агенция Маркет линкс сред бизнеса за законодателните, организационни и информационни мерки, които трябва да се предприемат за оптимизиране на търговската регистрация в България.

 • Премахване на изискването за представяне на нотариално заверен образец от подписа и други нотариално заверени документи при вписване на търговец
 • Предвиждане на възможност за даване на срок за отстраняване на пропуск в заявлението, без да се дължи нова такса за това.
 • Създаване на процедура за заличаване на документи по партидата на търговеца, които не се изискват по закон (подадени погрешка) и съдържат лични данни или конфиденциална информация.
 • Усъвършенстване на процедурата по обжалване на откази с цел съобразяване особеностите на търговската регистрация.
 • Въвеждане на изискване за проверка на истинността на адреса при регистрация на нов търговец.
 • Разширяване на кръга от възможни заявители, като юрисконсултите също получат право да подават заявления относно дружеството, в което работят.
 • Изрично законодателно уреждане на правото на прокуриста да подава заявление в качеството си на законов представител на търговеца.
 • Създаване на възможност за подаване на заявление от лице с нотариално заверено пълномощно.
 • Премахване на изискването за подаване на декларации по чл. 13, ал. 4 от ЗТР в случаите, когато заявлението се подава от адвокат.
 • Засилване на защитата на фирменото наименование, като проверката за уникалност се разшири и до вписаните в регистрите на Патентното ведомство търговски марки и означения.
 • Премахване на изискването за изчакване на 14-дневен срок при преобразуване.
 • Опростяване на процедурата по служебна ликвидация на непререгистриралите се в 3-годишния срок търговци.
 • Намаляване на минималния законоизискуем капитал на ООД до 2 лв.
 • Откриване на постоянно действащи телефонни линии от Агенцията по вписванията, на които да може да се получава информация и указания.
 • Създаване на рубрика "Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенцията по вписванията, на която в разумен срок да се дават отговори на въпросите на потребителите (или друга подобна форма на обратна връзка).
 • Създаване на информационна секция на интернет страницата на Агенцията по вписванията, на която да се посочват най-често допусканите грешки при подаване на заявления, както и указания относно възприетата от Агенцията практика по неясни или спорни въпроси.
 • Създаване на възможност за търсене по допълнителни критерии – напр. адрес на управление, вписан капитал и др.
 • Създаване на допълнителни възможности за плащане по интернет.
 • Пълно ограничаване на достъпа до документите в търговския регистър, които съдържат лични данни.
 • Достъпът до данните в търговския регистър да не бъде свободен, а контролиран и да е видно кои лица и по кое време са проверявали партидата на съответния търговец.
 • Опростяване на заявленията, включително като отпаднат всички незадължителни полета.

Ще бъдат обсъдени резултатите от проучването на удовлетвореността на бизнеса от услугите на Търговския регистър, както и независимия анализ на правната уредба на търговската регистрация, направен от адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори.

На кръглата маса ще присъстват и представители на Агенцията по вписванията, за да представят вижданията на администрацията за развитие на търговската регистрация в България.

Целта на кръглата маса е да се обсъдят мерки за оптимизиране работата на Търговския регистър, около които се обединява бизнеса, с оглед на предстоящите промени в Закона за Търговския регистър.

Кръглата маса е част от проекта на камарата за по-голяма прозрачност и отчетност на търговския регистър, финансиран от „Фонд България” на Балканския тръст за демокрация, чиято цел е да се подобри продуктивността и ефективността на търговския регистър чрез качествен диалог между бизнеса и отговорните държавни институции.

Събитието е открито за медиите.

За повече информация – Мариела Колева. Моля да ни изпратите попълнената форма най-късно до 19.11.2009 г. на e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на факс 042 626297, 626033. регистрациите ще бъдат приемани по реда на постъпването им.


 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |