Преводи и легализация на документи на конкурентни цени предлага ТПП - Стара Загора

Array Печат Array
Понеделник, 25 юли 2011 г., 12:08
Размер на буквите
превод легализация документи цени

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага експресни преводи и легализация на документи за и от чужбина на изгодни цени. Палатата работи с 24 заклети преводачи (преводач, одобрен от Консулски отдел на Министерство на външните работи на България за извършване на официални преводи към определена агенция).

Преводи за легализация на документи се правят на и от следните езици:
• английски език; • немски език; • френски език; • италиански език; • испански език; • гръцки език; • чешки език; • полски език; • руски език; • арабски език; • китайски език; • фламандски език; • сърбо-хърватски език; • унгарски език; • португалски език; • украински език (обадете се по телефон за консултация за превод на друг език).

Търговско-промишлена палата - Стара Загора приема и всякакви други текстове за превод от и на десетки различни езици. Ако текстовете не са официални документи или не е нужно да покриват изискванията на институции, те могат да бъдат изпратени за превод и по електронна поща. След приемане на всеки текст за превод клиентът получава и информация за цената на услугата, базирана на обема на текста.

При превод на официален документ задължително трябва да се представи оригиналът на документа.

За много от документите има и конкретни изисквания. При необходимост от превод на чужд език с цел легализация на документа за чужбина е добре де се информирате за особеностите в офиса на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, на посочените телефони. Превеждат се най-разнообразни видове документи и изискванията за тях са различни.

Примерите по-долу са само за ориентир и не дават пълна информация за изискванията:

Стара Загора превод легализация документи
 • Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, роднински връзки, постоянен адрес, акт за смърт. Документите трябва задължително да имат печат на издаващата община, удостоверяващ истинността на подписа и печата, положени върху тях.
 • Уверение за следване. Трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, образователната степен, за която се обучавате и за какво и къде (държава) ще ви послужи.
 • Удостоверение от начално или средно училище за преместване, хорариум. Задължително трябва да е спазена наредба № 4 за начина на попълване на документа, най-висока и най-ниска оценка, за коя страна е предназначен; документът нрябва да има подпис на директора на училището, печат, изх. №. Не се приемат ръчно написани удостоверения.
 • Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения). Препоръчително е да се представи оригиналът, който след това ще бъде върнат, а нотариално заверено копие от съответната диплома ще бъде скачено с превода.
 • При академичните справки трябва да са изпълнени изискванията, както при уверението за следване. Притежателят на дипломите издава пълномощно на служител на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, който предвижва документите в МОМН и получава готовите документи. Ако лицето е непълнолетно, пълномощно прави единият от родителите, като представя копие от удостоверението за раждане на детето.
  Ако притежателка на диплома има различна фамилия от тази на дипломата (например след сключване на брак), трябва да представи ксерокопие на удостоверението за сключен граждански брак.
 • Свидетелство за съдимост. Необходим е оригинал от съответния Районен съд по месторождение (с печат, подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина).
 • Съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние. Трябва да бъдат с мокър подпис на съдия (председател на съда) и мокър печат (а не нотариално заверени копия);
 • Пълномощно или декларация. За тях подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени;
 • Медицинско свидетелство за работа в чужбина. Трябва да са попълнени всичките данни, посочени в началото на документа. Трябва да са извършени всички прегледи, включително за васерман, СПИН и психиатър, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, (което се случва изключително рядко), да възникне проблем при влизане в съответната държава.
 • Имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето). Трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации и личният лекар задължително да е подписал и подпечатал всяка страница. Да се следи за четливостта на издадените документи и за ясно поставени печати.
 • Банково удостоверение. Когато е издадено от вашата банка, трябва да поясните, че ви трябва за превод и легализация за чужбина и то да бъде подписано от две оторизирани лица, подали спесимените на подписите си в БНБ (гл. счетоводител и директор или управител на съответната банка), да има изходящ номер, дата и печат на банката.
 • Удостоверения от Националния осигурителен иснистут. Изисква се оригинал с мокър печат и подпис от лице, което има право да подписва за НОИ – София. Отбелязва се и за къде е необходимо да послужи.
 • Удостоверения от НАП. Изисква се оригинал с мокър печат и подпис на лице, което има право да подписва. Необходимо е да се пише в коя страна трябва да послужи и пред коя институция.

Всички документи, идващи от чужбина за България, независимо какви са те, трябва да имат апостил, за да бъдат преведени и Консулски отдел да завери направения превод.

Преводи и легализация на документи

Апостилът представлява заверката на документа от Министерство на правосъдието или от Министерство на външните работи на Република България, съгласно Конвенцията от Хага от 5 октомври 1961 г. Необходим е, когато превежданите документи са предназначени за страна, която е подписала по-горната конвенция. Всяка страна сама определя кои нейни органи имат право да поставят апостил. Подробна информация може да получите на този адрес.

Държави подписали Конвенцията от Хага от 5 октомври 1961 г.: Австрия, Австралия, Андора, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Армения, Барбадос, Бахами, Бларус, Белгия, Белиз, Бсна и Херцеговина, Боствана, Бруней, България, Великобритания, Венецуела, Германия, Гърция, Израел, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипър, Китай само за специалните адиминистративни райони Хонг Конг и Макао, Колумбия, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Мавриций, Македония, Малави, Малта, Маршалови острови, Мексико, Намибия, Нию, Нова Зеландия, Норвегия, Панама, Португалия, Румъния, Руска Федерация, Салвадор, Самоа, Сан Марино, Свазиленд, Сейнт Кидс и Невис, Сейшели, Словения, Суринам, Съединени Американски Щати, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Унгария, Фиджи, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка Република, Швейцария, Швеция, Южна Африка, Япония.

Има и изключения, за които е добре да се информирате с телефонно обаждане в ТПП - Стара Загора. Например в случай, че между Република България и друга държава има сключен договор за правна помощ процедурата по легализацията на преведените документи е улеснена, необходимите заверки са по-малко и се заплащат по-ниски държавни такси. Тогава легализацията с апостил не е задължителна.

Документи идващи от Канада, Кувейт, Китай, Индия трябва да имат оригинален печат на българското посолство в съответната държава.

Консулски отдел не заверява преводите на документи, направени в чужбина. Преводът трябва да се направи отново в България. В много държави към документа се прикрепя превод и на него се поставя Апостил. Документът отново е нередовен, тъй като Апостилът трябва да се постави на самия документ.

Ако не сте сигурни, че документи отговарят на посочените изисквания, или имате по-специален случай, една навременна безплатна консултация с експерт в Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще ви спести много неудобства, загуба на време и средства.

За контакти:
Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ул. Георги Раковски 66, телефон 042/ 626 297, 042/ 626 033; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Зора Козарева.