Сесия на Регионална екоплатформа ще се проведе на 25 юни 2010 г.

Array Печат Array
Четвъртък, 17 юни 2010 г., 14:35
Размер на буквите

От няколко години Търговско-промишлена палата – Стара Загора, в партньорство с Гражданско обединение – Стара Загора и други организации и институции в региона, работи целенасочено по проблемите на екологията, енергийната ефективност и опазване на околната среда. Тези усилия доведоха до приемането на Старозагорска област в Европейската Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN.

Мрежата е създадена през 2006 година от европейските региони Рон Алп и Ил дьо Франс (Франция), Андалусия (Испания), Баден Вюртенберг (Германия), Ломбардия (Италия), Малополска (Полша), а през 2010 г. към нея се присъединяват още 7 региона - Упсала (Швеция), Уест Мидланд (Англия), Намюр (Белгия), Галисия (Испания), Букурещ (Румъния), и Стара Загора (България). Асоциация на Европейските региони в Страсбург осигурява контактите и популяризирането на дейността на мрежата ECREIN сред своите 250 членуващи региони в 33 страни. Дейността на мрежата е подкрепена от INTERREG IVC - програма на Европейския съюз, подпомагаща развитието на регионите чрез междурегионално сътрудничество и обмен на опит с цел разработване на ефективни политики, стопанска модернизация и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Следвайки опита на ECREIN регионите, в Стара Загора предстои създаване на Регионална Екоплатформа (РЕП). Опитът, който нашият регион има с работата на Регионалния консултативен екосъвет, създаден през 2006 г., беше оценен и от международните ни партньори като много добра основа за надграждане и развиване на дейността.

Фокусът на Регионалната Екоплатформа е поставен върху преодоляване на екологичното замърсяване от индустриалните дейности.

Основната цел на РЕП е да допринесе за устойчиво развитие на региона като едно добро място за живеене, работа и отдих чрез действия, насочени към намаляване на индустриалното замърсяване.

Конкретните цели:
1.    Подобряване на екологичната култура и поведение на бизнеса;
2.    Увеличаване на екопродуктите и екоуслугите на регионалния пазар;
3.    Разработване на ефективни приложими политики и инструменти, насърчаващи екологичното поведение и екоиновациите в производствената сфера и в сферата на услугите.

Първата сесия на Регионалната екоплатформа ще се проведе на 25 юни 2010 г. (петък) от 09.30 до 18.00 часа в Конферентната зала на Областна администрация - Стара Загора. Целта на тази сесия е да се определят екологичните проблеми, причинени от индустриалната дейност, върху които Регионалната екоплатформа да съсредоточи усилията си, да определи целите и стратегията за постигането им. Изпращаме приложена програма на сесията.

За членове на РЕП са поканени представители на бизнеса, представители на регионалната и местните власти от Старозагорска и някои съседни области, представители на държавни и общински институции с отношение към екологията и околната среда, представители на структурите на гражданското общество, експерти и медии.

Критерии за приемане на членове в Регионалната екоплатформа са висока лична или професионална мотивация и ангажираност към екологичната кауза; активна гражданска позиция (екоиновации и корпоративна екологична отговорност); професионално или лично отношение към различни аспекти на третираните проблеми - предмет на дейност - производство/търговия с екопродукти или предоставяне на екоуслуги или нагласи за такива дейности; въведени или намерения за въвеждане на екоиновации или екологични стандарти.

В тази връзка, Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към ръководителите на фирмите с покана, да се включите в Регионалната екоплатформа.

Организаторите са убедени, че целите на Регионалната екоплатформа съвпадат с целите на областната и общинските стратегии за развитие. Тя може да служи като инструмент в работата на местните власти за разработване на политики, стратегии и за изпълнението на конкретни дейности, които съществено да подобрят екологичната обстановка и привлекателността на региона.

За повече информация и регистрация за участие – Красимира Соколова, тел. 042/ 626297, 0888 337720, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Ключови думи: