Дирекция Бюро по труда - Стара Загора изказва благодарност за партньорското отношение на ТПП - Стара Загора

Array Печат Array
Събота, 13 март 2010 г., 17:19
Размер на буквите

Директорът на Дирекция Бюро по труда - Стара Загора Георги Гьоков изпрати благодарствено писмо до председателя на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. С него той благодари за ползотворното партньорство с Търговско-промишлена палата - Стара Загора, насочено към решаване на проблемите на работодателите и безработните хора от региона.

Измина още една година на взаимно сътрудничество, изпълнена с трудни моменти, произтичащи от икономическата криза, в която се намира страната ни, но и изпълнена с много ползотворни контакти помежду ни в областта на заетостта и безработицата.
Благодарение на членовете на Съвета за сътрудничество към Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, ние продължаваме да се развиваме и да решаваме проблемите на нашите клиенти, като им предлагаме по-качествени услуги, се казва в писмото на директора на Дирекция Бюро по труда - Стара Загора Георги Гьоков, изпратено до председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Надяваме се да оправдаем вашето доверие, а чрез вас и на организацията, която представлявате, като и в бъдеще останем най-важният „играч" на пазара на труда, който успешно решава проблеми в областта на заетостта и безработицата.
Използвам възможността да Ви изкажа личната си благодарност за активното участие на г-н Олег Стоилов, председател на Управителен съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и на г-жа Христослава Георгиева, експерт в палатата, в заседанията на Съвета за сътрудничество и за компетентните становища, които дават при решаване на проблемите, свързани с дейността на Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, се казва в писмото на Георги Гьоков.

И за напред ще съсредоточим усилията си върху подобряване на взаимодействието ни, ще разширяваме социалния диалог с вашата организация - Българска търговско-промишлена палата, както и с всички други партньори и заинтересовани страни. Чака ни трудна година, изпълнена с предизвикателства, но ние сме сигурни, че със съвместни усилия ще постигнем добри резултати при реализиране на активната политика на пазара на труда в региона.

Ключови думи: