Събития на ТПП - Стара Загора Търговско-промишлена палата - Стара Загора свиква редовно общо събрание

Търговско-промишлена палата - Стара Загора свиква редовно общо събрание

Сряда, 08 май 2013 г., 17:18
Размер на буквите

Търговско-промишлена палата - Стара Загора - общо събраниеУправителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 6 юни 2013 г. от 17 часа в Стара Загора, в семинарната зала на комплекс Мериан Палас.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2012 г.

2. Приемане на Насоки за дейността на сдружението за 2013 г.

3. Приемане на Бюджет на сдружението за 2013 г.

4. Разни

В точка Разни ще бъдат представени новите проекти и дейности на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в Търговския регистър или от негов упълномощен представител.
Един човек може да представлява на събранието не повече от трима члена.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16.30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност и пълномощно (ако има такова).

Търговско-промишлена палата - Стара Загора моли своите членове да потвърдят участието си в Общото събрание до 3 юни 2013 г. чрез имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или с обаждане на тел. 042 626297, 042 626033, 042 639627.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |