Бизнес информация Финансиране за МСП
Покажи # 
1   Link   Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
1985
2   Link   Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
1641
3   Link   Оперативна програма Регионално развитие
1554
4   Link   Оперативна програма Административен капацитет
1319
5   Link   Оперативна програма Транспорт
1774
6   Link   Оперативна програма Околна среда
1356
7   Link   Оперативна програма Техническа помощ
1389
8   Link   Програма за развитие на селските райони
1767
9   Link   Програма Учене през целия живот
Секторни програми: • Коменски • Еразъм • Леонардо да Винчи • Грюндвиг
1475
10   Link   Хоризонт 2020, осмата РП на Европейския съюз за научни изследвания и иновации
714
11   Link   Хоризонт 2020, осмата РП на ЕС за научни изследвания и иновации в България
3915
12   Link   Седма рамкова програма - Официален сайт (7РП)
1306
13   Link   Седма рамкова програма в България
1327
14   Link   Сайтът CORDIS
CORDIS е официалният портал за участие в Седма рамкова програма за научно развитие и иновации и всичко свързани с развитието на европейската наука.
1348
15   Link   Програма Интелигентна енергия
1389
16   Link   Национален иновационен фонд
1424
17   Link   Фонд научни изследвания
1461
18   Link   Европейско икономическо пространство
1642
19   Link   Справочник програми ЕС 2007-2013
1362
20   Link   Европейски портал за малък и среден бизнес
949
21   Link   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
940

Българска фондова борса

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |