Бизнес информация Финансиране за МСП
Покажи # 
1   Link   Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
1917
2   Link   Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
1580
3   Link   Оперативна програма Регионално развитие
1490
4   Link   Оперативна програма Административен капацитет
1258
5   Link   Оперативна програма Транспорт
1711
6   Link   Оперативна програма Околна среда
1301
7   Link   Оперативна програма Техническа помощ
1325
8   Link   Програма за развитие на селските райони
1706
9   Link   Програма Учене през целия живот
Секторни програми: • Коменски • Еразъм • Леонардо да Винчи • Грюндвиг
1410
10   Link   Хоризонт 2020, осмата РП на Европейския съюз за научни изследвания и иновации
655
11   Link   Хоризонт 2020, осмата РП на ЕС за научни изследвания и иновации в България
3503
12   Link   Седма рамкова програма - Официален сайт (7РП)
1250
13   Link   Седма рамкова програма в България
1270
14   Link   Сайтът CORDIS
CORDIS е официалният портал за участие в Седма рамкова програма за научно развитие и иновации и всичко свързани с развитието на европейската наука.
1286
15   Link   Програма Интелигентна енергия
1334
16   Link   Национален иновационен фонд
1363
17   Link   Фонд научни изследвания
1407
18   Link   Европейско икономическо пространство
1588
19   Link   Справочник програми ЕС 2007-2013
1303
20   Link   Европейски портал за малък и среден бизнес
894
21   Link   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
886

Българска фондова борса

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |