Бизнес информация Финансиране за МСП
Покажи # 
1   Link   Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
1959
2   Link   Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
1620
3   Link   Оперативна програма Регионално развитие
1528
4   Link   Оперативна програма Административен капацитет
1295
5   Link   Оперативна програма Транспорт
1749
6   Link   Оперативна програма Околна среда
1336
7   Link   Оперативна програма Техническа помощ
1366
8   Link   Програма за развитие на селските райони
1744
9   Link   Програма Учене през целия живот
Секторни програми: • Коменски • Еразъм • Леонардо да Винчи • Грюндвиг
1448
10   Link   Хоризонт 2020, осмата РП на Европейския съюз за научни изследвания и иновации
692
11   Link   Хоризонт 2020, осмата РП на ЕС за научни изследвания и иновации в България
3746
12   Link   Седма рамкова програма - Официален сайт (7РП)
1286
13   Link   Седма рамкова програма в България
1308
14   Link   Сайтът CORDIS
CORDIS е официалният портал за участие в Седма рамкова програма за научно развитие и иновации и всичко свързани с развитието на европейската наука.
1326
15   Link   Програма Интелигентна енергия
1369
16   Link   Национален иновационен фонд
1397
17   Link   Фонд научни изследвания
1443
18   Link   Европейско икономическо пространство
1622
19   Link   Справочник програми ЕС 2007-2013
1340
20   Link   Европейски портал за малък и среден бизнес
931
21   Link   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
921

Българска фондова борса

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |