Съобщения и реклама Джела - НД ЕООД започна изпълнение на проект по ОП Развитие на човешките ресурси

Джела - НД ЕООД започна изпълнение на проект по ОП Развитие на човешките ресурси

Събота, 03 ноември 2012 г., 15:49
Размер на буквите

Джела - НД ЕООД проект Развитие на човешките ресурси

През септември 2012 г. Джела - НД ЕООД започна изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0200, договор ESF-2302-09-12002 с наименование Работниците от Джела - НД ЕООД с по-добри условия на труд и повишена производителност на труда.

Проектът е по приоритетна ос 2, направление Повишаване производителността и адаптивността на заетите, схема Безопасен труд.

Общата цел на проекта е: Подобряване на производителността и условията на труд в Джела - НД ЕООД при спазване на нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа, чрез усъвършенстване системите за управление и въвеждане на интегриран подход за контрол по безопасност и здраве в предприятието.

Специфичните цели на проекта са:
•    Усъвършенстване организацията на трудовата дейност;
•    Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда;
•    Създаване на предпоставки за превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
•    Повишаване ефективността на производството;
•    Създаване на условия за рационално използване на трудовите, материални и финансови ресурси.

Основните дейности за изпълнението на проекта са:
•    Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност;
•    Модернизация и обезопасяване на производствените цехове;
•    Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
•    Публичност и визуализация

Продължителността на проекта е 11 месец. Общата сума по проекта е 103 041 лева, в т.ч.: финансиране от ЕС - 87 585 лева и финансиране - 15 456 лева.

Със средствата ще бъде закупена нова подова настилка за двата цеха на фирмата, предпазни средства и работно облекло за всички служители, ще бъде извършен анализ на съществуващата организация на труд във фирмата и ще бъдат направени предложения за по-висока безопасност и производителност на труда. Това е четвъртият поред проект по оперативни програми, който се реализира във фирмата.

Тази година Джела - НД отбелязва 20 години от създаването си през 1992 г. Във фирмата работят 65 души, произвеждат и предлагат над 12 стандартни артикула хляб и общо над 100 асортимента в хлебопроизводството и сладкарството.

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |