Съобщения и реклама Обява на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Обява на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Сряда, 30 ноември 2011 г., 19:32
Размер на буквите
обява

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разпространи обява за сроковете, критериите и условията на средства, предоставени от правителството на Япония. По линия на споразумението между правителствата на Япония и България, български търговец може да закупи стоки, изброени в списък, като заплаща само стойността на стоките, опаковките и натоварването им на превозното средство.

Стоките за доставка от японските средства, които са с общ размер 24,500.87 евро (двадесет и четири хиляди и петстотин евро и 87 евроцента), са освободени от митнически сборове, данъци, такси, налози и други вземания с ефект, еквивалентен на косвен данък, с изключение на акцизи, трябва да са с произход извън Република България и не могат да бъдат реекспортирани.

Пълният текст на обявата и изискванията към кандидатите, процедурата по избора и условията за доставка на стоки, заедно с текста на Споразумението с включен списък на допустими за доставка на стоки, са публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Заявки за участие в схемата за доставки на стоки с японски средства, поставени в непрозрачен плик, се представят от кандидатите за завеждане и датиране в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/ 9407438 и на имейл: Japan@ mee.government.bg.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |