Съобщения и реклама Безвъзмездна финансова помощ по схема По-близо до работа на ОП Развитие на човешките ресурси

Безвъзмездна финансова помощ по схема По-близо до работа на ОП Развитие на човешките ресурси

Сряда, 19 октомври 2011 г., 20:35
Размер на буквите
Безопасен труд

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора отправя покана до заинтересованите представители на работодатели за участие в информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.01 По-близо до работа по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013.

Информационният ден ще се състои на 25 октомври 2011 г. в сградата на дирекция Бюро по труда - Стара Загора, ул. Стефан Караджа 8, зала 202 от 10.00 часа.

 

За повече информация:

Всички дирекции Бюро по труда в цялата страна и 9-те дирекции Регионална служба по заетостта в страната. Координати на тези дирекции и пакет с насоки и формуляри за кандидатстване са публикувани на  интернет страницата на Агенцията по заетостта – http://www.az.government.bg; Европейски фондове и международни проекти; оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

 

Работна програма
за работодатели от Община Стара Загора– информационна среща

25 октомври 2011, зала № 202 – Център Работа на дирекция Бюро по труда Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, ет.2
10.00-10.10 ч. Посрещане на участниците, регистрация;

  • 10.10 - 10.15 часа - Официално откриване от г-н Георги Гьоков, Директор на Дирекция Бюро по труда Стара Загора;
  • 10.15 - 11.00 часа - Презентация: Схема По-близо до работа, възможности за кандидатстване от работодателите;
  • 11.00 - 11.30 ччаса - Презентация:
  • - представяне на схема Развитие, възможности за кандидатстване от работодателите;
    - действащи и предстоящи схеми по ОП РЧР, подходящи за ползване от работодателите;
  • 11.30 - 12.00 часа - Въпроси, дискусия

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |