Съобщения и реклама Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора - годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора - годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Вторник, 26 юли 2011 г., 10:01
Размер на буквите

Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. Приложените копия на документи съдържат:

  • Доклад на независимия одитор
  • Консолидиран отчет за промените в капитала на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината завършваща на 31.12.2010
  • Консолидиран отчет за паричните потоци на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината, завършваща на 31.12.2010 г.
  • Консолидиран счетоводен баланс на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината, завършваща на 31.12.2010 г.
  • Консолидиран отчет за всеобхватните приходи и разходи на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината, завършваща на 31.12.2010 г.
  • Основни приложения от счетоводната политика на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора
Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |