Kонсорциум ХАЙТКАМП - МАСC (СЗ/Д) - годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Array Печат Array
Сряда, 29 юни 2011 г., 12:52
Размер на буквите

Kонсорциум ХАЙТКАМП - МАСC (СЗ/Д) - Стара Загора (Пречиствателна станция за отпадни води) публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

  • Отчет за финансовото състояние на Kонсорциум ХАЙТКАМП - МАСC (СЗ/Д) към към 31.12.2010 г.
  • Отчет за всеобхватния доход на Kонсорциум ХАЙТКАМП - МАСC (СЗ/Д) за 2010 г.
  • Отчет за паричните потоци на Kонсорциум ХАЙТКАМП - МАСC (СЗ/Д) за 2010 г.
  • Отчет за промените в собствения капитал на Kонсорциум ХАЙТКАМП - МАСC (СЗ/Д) за 2010 г.
  • Бележки към финансовите отчети

Ключови думи: