Съобщения и реклама Евробус – Стара Загора ДЗЗД - годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Евробус – Стара Загора ДЗЗД - годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Петък, 17 юни 2011 г., 12:49
Размер на буквите

Евробус – Стара Загора ДЗЗД – град Гълъбово публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., според изискванията на Закона за счетоводството.

Приложените копия на документи съдържат:

 • Годишна данъчна декларация на Евробус – Стара Загора ДЗЗД
 • Счетоводен баланс на Евробус – Стара Загора ДЗЗД към 31.12.2010
 • Отчет за приходите и разходите на Евробус – Стара Загора ДЗЗД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.
 • Отчет за паричните потоци на Евробус – Стара Загора ДЗЗД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.
 • Отчет за собствения капитал на Евробус – Стара Загора ДЗЗД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г.
 • Приложение към финансовия отчет на Евробус – Стара Загора ДЗЗД към 31.12.2010 г.
 • Счетоводен баланс консолидиран на Евробус – Стара Загора ДЗЗД към 31.12.2010 г.
 • Отчет за приходите и разходите консолидиран на Евробус – Стара Загора ДЗЗД към 31.12.2010 г.
 • Отчет за паричния поток консолидиран на Евробус – Стара Загора ДЗЗД
 • Отчет за собствения капитал консолидиран на Евробус – Стара Загора ДЗЗД
 • Доклад на независимия одитор
Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |