Съобщения и реклама Работодатели могат да се възползват от финансови средства по насърчителни мерки за заетост и обучение

Работодатели могат да се възползват от финансови средства по насърчителни мерки за заетост и обучение

Събота, 14 май 2011 г., 08:32
Размер на буквите
Бюро по труда Стара Загора

Агенция по заетостта чрез Дирекция бюро по труда в град Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец май 2011 г., както следва:

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

средства в лева

1. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).

2 290 лева

2. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2 от ЗНЗ).

 

8 755 лева

3. Насърчаване на работодатели да наемат  за стажуване безр.лица до 29-год възраст(чл.41 от ЗНЗ).

5 490 лева

4.Стимулиране на работодатели-микропредприятия  да разкриват раб.места, като се субсидират първите 5 разкрити раб.места (чл.50 от ЗНЗ)

364 лева

5. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица на непълно раб.време (чл.51 от ЗНЗ).

590 лева

7. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители”)и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст на пълно или непълно работно време (чл.53 от ЗНЗ).

 

11 600 лева

8. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – майки с  деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ)

3 230 лева

9. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица , изтърпели наказание”лишаване от свобода” (чл.55 от ЗНЗ)

1 631 лева

11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица  от  50 до 64 -годишна възраст,придобили право на проф.пенсия за ранно пенсиониране  (чл.55б от ЗНЗ)

 

5 23 лева

12.Насърчаване на работодатели да наемат продължително  безработни лица   (чл.55в от ЗНЗ)

481 лева

13.Насърчаване на работодатели да разкриват раб.места за чиракуване(чл.55г от ЗНЗ).

6 261 лева

14.Насърчаване на работодатели да разкриват „зелени раб.места”(чл.55д от ЗНЗ).

1 0079 лева


Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (краен срок 17 часа на 20.05.2011 г.).

Приемат се заявки по НП ”Помощ за пенсиониране”, НП ЗОХТУ и НП ”Нова възможност за заетост”

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда - град Стара Загора, ул. Стефан Караджа № 8, стая № 112, тел. 042 / 697 546 и 042/ 697 545.

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |