Съобщения и реклама Счетоводителите, членове на Съюза на счетоводителите в България, имащи право да подписват финансови отчети

Счетоводителите, членове на Съюза на счетоводителите в България, имащи право да подписват финансови отчети

Неделя, 06 февруари 2011 г., 18:08
Размер на буквите

Списък за 2010 година на счетоводителите, членове на Съюза на счетоводителите в България, имащи право да подписват финансови отчети съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството.

1001 Антоанета Митева Радева
1253 Бинка Енчева Димова
1220 Бона Димова Караджова
1250 Валерия Желева Димитрова
1005 Валя Николова Димитрова
1009 Ваня Костова Синилкова
1177 Ваня Маринова Петкова
1144 Велина Желева Станкова
1010 Велина Николова Русева
1201 Велинка Димитрова Вътева
1012 Вера Иванова Петрова
1013 Вера Всеволодовна Димитрова
1015 Веселин Любомиров Минчев
1146 Галина Димитрова Грозева
1205 Галина Райкова Петрова
1227 Галина Методиева Желязкова
1021 Ганка Танева Радевска
1024 Георги Иванов Мечев
1026 Гергана Тодорова Иванова
1178 Даниела Иванова Стоянова
1256 Даниела МитеваПетрова
1246 Дарина Василева Денева
1225 Дарина Русева Бапбузанова
1243 Денка Митева Апостолова
1147 Десислава Митева Вачева
1032 Диана Георгиева Митова
1148 Димитринка Василева Иванова
1036 Динка Генчева Димова
1037 Дичка Христова Русева-Ангелова
1180 Добринка Петрова Ангелова
1149 Донка Иванова Стойчева
1039 Донка Христова Бойчева
1150 Евгений Василев Недев
1041 Елена Маринова Георгиева
1045 Живка Янкова Станева
1239 Ивайло Начев Иванов 1048 Иван Велинов Петров
1050 Иванка Илиева Цветкова
1219 Иванка Пенева Александрова
1229 Иванка Панева Тодорова
1052 Иванка Стефанова Георгиева
1224 Ивелина Христова Димитрова
1154 Йовка Генова Генова
1234 Йорданка Дамянова Иванова
1174 Катя Горчева Здравчева
1155 Керка Иванова Денчева
1230 Кольо Недев Колев
1216 Красимира Димитрова Герджикова-Чакалова
1242 Красимира Митева Атанасова
1060 Лидия Желязкова Николова
1061 Лидия Иванова Жукова
1063 Магдалена Христова Динева
1157 Мара Петкова Петкова
1199 Маргарита Димитрова Георгиева
1218 Маргарита Димова Иванова
1067 Маргарита Миткова Попова
1185 Мариана Колева Манева
1071 Мариана Стойнова Тенкова
1072 Мариана Стоянова Николова
1161 Мариана Христова Попова
1187 Мария Александрова Минева
1106 Мария БоневаТонева
1111 Мария Илиева Пенева
1112 Мария Минчева Иванова
1079 МарияТодорова Иванова
1249 Мария Георгиева Проданова
1231 Мария Иванова Костова
1107 Мария Петрова Петрова
1186 Мариянка Стойнева Георгиева
1254 Мартина Петрова Недялкова
1237 Матина Цонева Ганчева
1085 Милена Владимирова Миткова
1189 Милена Минкова Турлакова
1086 Милена Стоянова Костадинова
1238 Мима Желязкова Генова
1087 Минка Минева Стоянова
1088 Митка Тенева Александрова
1089 Михо Нанев Михов
1090 Невена Колева Желязкова
1251 Недка Тодорова Маркова
1202 Недко Дечев Недев
1208 Нелли Ленова Енева
1214 Николай Господинов Николов
1094 Николина Александрова Хариева
1215 Пенка Михова Димитрова
1098 Петър Христов Петров
1099 Петьо Иванов Петров
1203 Петя Георгиева Димитрова
1240 Пламена Христова Филипова
1221 Рада Янкова Шопова     
1106 Радка Маргаритова Желева
1107 Радка Пеева Иванова
1162 Радостина Атанасова Тодорова
1111 Райна Иванова Иванова
1164 Райна Илиева Русева
1112 Росица Георгиева Милева
1113 Росица Иванова Божкилова
1232 Румяна Миткова Бояджиева
1166 Руслана Желязкова Няголова
1119 Севдалина Стоянова Стоянова
1121 Славка Гьонева Василева
1122 Снежана Стоянова Иванова
1236 Соня Илиева Златева
1125 София Петрова Тенева
1252 Стайка Стоева Маринова
1193 Станимира Миткова Димитрова
1255 Станка Иванова Терзиева
1127 Станка Тенева Митранова
1128 Стефанка Атанасова Василева
1132 Стоянка Тенева Кичукова
1228 Стратилина Симанова Пеева
1233 Таня Василева Петрушева
1226 Таня Георгиева Тачева
1133 Татяна ГеоргиеваКосева
1169 Теодора Иванова Иванова
1197 Тилка Иванова Райчева
1136 Томина Митева Паскалева
1244 Тонка Пенева Стефанова
1140 Цвятко Динев Цветков
1204 Юлка Минчева Димитрова

Съюз на счетоводителите в България - Стара Загора, бул. цар Симеон Велики 140 тел. 042 601 968

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |