Съобщения и реклама Медицински център Ритъм - Стара Загора

Медицински център Ритъм - Стара Загора

Четвъртък, 15 октомври 2009 г., 11:44
Размер на буквите

Частна болница Ритъм е създадена  за обща полза по волята и спомоществувателството на Г-жа Таня Данева и Г-н Руси Данев. Отваря врати на 23-ти септември 1999 г. Структурата и включва две лечебни заведения- Специализирана хирургическа болница за активно лечение (СХБАЛ) Ритъм - РР ЕООД и Медицински център Ритъм 2001 ООД.

Вече 10 години двете лечебни заведения работят ежедневно, без прекъсване, в стремежа си да отговорят на една обществена потребност- осигуряване на своевременна и качествена медицинска помощ на нуждаещите се, използувайки съвременни диагностично- лечебни средства в съответствие с препоръките на водещи национални, европийски и световни медицински асоциации.
МЦ Ритъм 2001 ООД предлага амбулаторна и болнична медицинска помощ. Към днешна дата медицинския център разполага със следните специализирани кабинети: Кабинет по диагностика и терапия на Вътрешните болести, Кардиологичен кабинет, Ендокринологичен кабинет, Белодробен кабинет, Неврологичен кабинет, Очен кабинет, Психиатричен кабинет, Кабинет по медицинска психология. В тях се лекуват над 8000 пациента годишно.
В Медицинския център са разкрити следните диагностични звена: Клинична лаборатория, разполагаща с най- съвременна лабораторна апаратура за хематологични, биохимични, хормонални изследвания, туморни маркери, маркери на възпалението, уринни изследвания и др.; Функционален кабинет, оборудван с модерен ехограф с възможности за съвременна диагностична оценка на сърце, артериални и венозни съдове, коремни органи и повърхностни структури, велоергометър с компютърен софтуер за диагностика на сърдечно- съдови заболявания, Холтер ЕКГ за диагностициране на ИБС и ритъмно- проводни нарушения на сърцето, спирометър за функционално изследване на дишането. От началото на 2009 г. е разкрит Рентгенов кабинет за графични и скопични изследвания на гръден кош, стомашно- чревен тракт, опорно- двигателен апарат. Трите диагностични звена извършват над 50 000 изследвания годишно. Последните години бележат постепенен ръст ръст в проведените прегледи и изследвания. Чрез звеното за неотложна помощ по домовете, медицински екипи осъществяват домашни визити с оборудван реанимобил.
Стационарът на Медицинския център разполага  с легла за активно наблюдение и краткосрочно лечение, разположени в стаи с едно и две легла, предлагащи необходимите удобства за резултатно лечение, рехабилитация и възстановяване  на пациентите. Част от тях са обособени в сектор за интензивно наблюдение и лечение, оборудван с апаратура за неинвазивно проследяване на хемодинамичните показатели, артериалните газове, дозирано венозно прилагане на медикаменти, сърдечно- белодробна реанимация при спешност.
В МЦ Ритъм 2001 ООД се приемат  пациенти за лечение от цялата страна и чужбина със заболявания по профила на разкритите специализирани кабинети и диагностични звена. Водещо направление в дейността на медицинския център е първичната и вторичната профилактика на социално значимите заболявания.
МЦ Ритъм 2001 работи денонощно, без почивен ден. Предлага платени прегледи, консултации и изследвания по утвърдена ценова листа, която е на разположение на пациентите на партерния етаж на болницата.
Работи със следните доброволни здравно-осигурителни фондове: ЗОФ България- Здраве, ДЗИ- Здравно осигуряване, БЗОК Дженерали- Закрила, Евроинс - Здравно осигуряване, Булстрад - Здраве, ЗОФ Далл Богг - Живот и Здраве. Специализираните кабинети по Ендокринология, Неврология, Белодробни болести и Очни болести, както и Клиничната лаборатория работят със Националната Здравноосигурителна каса.


За  контакти:  тел.  042 /615- 000   - Регистратура

GSM: 087/857 60 48  - Регистратура

Web site: www.bolnicaritam.com

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |