Съобщения и реклама Търгове и конкурси за отдаване под наем и продажба на общинска собственост в Стара Загора

Търгове и конкурси за отдаване под наем и продажба на общинска собственост в Стара Загора

Петък, 30 юли 2010 г., 11:28
Размер на буквите

Търгове и конкурси за отдаване под наем и продажба на общинска собственост в Стара Загора през август и септември 2010 г.
За по-подробна информация можете да потърсите и обявите за търгове, обявени на интернет страницата на Община Стара Загора: www.starazagora.bg/trgove

Време и място на провеждане

Вид

Вид на имотите

Място на имотите

Закупуване на тръжна документация

Контакти за справки, информация и оглед

04.08.2010 г. от 10 ч. в Зала „Фоае” в сградата на общината

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Масивни обекти и обекти павилионен тип и обекти, язовири и водоеми

в Стара Загора, селата и  землищата на Дълбоки,
Могила, Самуилово,
Хрищени, Горно Ботево, Кирилово, Хан Аспарухово, Колена, Старозагорски мин. бани, Малка Верея

Срок: 17 ч. на 02.08.2010 г.
Място: Център за информация и
услуги на общината, гише  № 6,
Цена: 50.00 лв.

За допълнителна информация и оглед: тел. 042 614 662 и
042 614 676

11.08.2010 г. от 10 ч. в Зала „Фоае” в сградата на общината

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Земеделски земи от общинския поземлен фонд и на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ (остатъчен фонд) за отглеждане на едногодишни полски култури

Арнаутито, Бенковски, Борово, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Калитиново, Калояновец

Срок: 17 ч. на 10.08.2010 г.
Място: Център за информация и  услуги на общината, гише № 5
Цена: 10.00 лв.

За допълнителна информация: тел. 042 614 666

12.08.2010 г. от 10 ч. в Зала „Фоае” в сградата на общината

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Земеделски земи от общинския поземлен фонд и на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ (остатъчен фонд) за отглеждане на едногодишни полски култури

Кирилово, Козаревец, Ловец, Малко Кадиево, Могила, Оряховица, Подслон, Преславен, Пшеничево, Ракитница, Самуилово

Срок: 17 ч. на 10.08.2010 г.
Място: Център за информация  и услуги на общината, гише № 5
Цена: 10.00 лв.

За допълнителна информация: тел. 042 614 666

13.08.2010 от 10 ч. в Зала „Фоае” в сградата на общината

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Земеделски земи от общинския поземлен фонд и на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ (остатъчен фонд) за отглеждане на едногодишни полски култури

Арнаутито, Бенковски, Горно Ботево, Плоска могила, Калитиново, Ловец, Калояновец, Кирилово, Остра могила, Подслон, Преславен, Пшеничево, Християново

Срок: 17:00 часа на 12.08.2010 г.
Място: Център за информация и услуги в сградата на общината
Цена: 50 лв

За оглед на обектите: тел. 042 614 666
За допълнителна информация: тел. 042 614 676

Провеждане на конкурса: 19.08.2010 г. от 10.00 часа в зала „Фоайе” в сградата на общината.
Срок за подаване напредложенията:  17 ч.  на 18.08.2010 г.

Конкурс за учредяване право на строеж

Право на строеж за изграждане на многоетажна комплексна сграда с РЗП – не по малко от 2200 кв.м.

Стара Загора, поземлен имот с идентификатор 68850.518.383

Място: Център за информация и услуги в сградата на общината, гише № 6
Цена: 100 лв

За допълнителна информация: тел. 042 614 677

23.08.201 от 10 ч. в Зала „Фоае” в сградата на общината

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Части от терени, общинска собственост, за разполагане на 10 бр. тотеми с едностранна рекламна площ до 12 кв.м

Стара Загора

Срок: 17 ч. на 19.08.2010 г.
Място: Център за информация и услуги в сградата на общината,  гише № 6
Цена: 50 лв

За оглед: тел.
042  614 880; за справки по документация и процедура за търга:  тел.
042 614 676

13.09.2010 г. от 10 ч. в Зала „Фоае” в сградата на общината

Търг с явно наддаване за продажба

Недвижими имоти, частна общинска собственост

Дълбоки, Змейово, Елхово, Стрелец, Плоска могила, Пшеничево, Хрищени

Срок: 17 ч. на 10.09.2010 г.
Място: Център за информация и услуги в сградата на общината,  гише № 6
Цена: 50 лв

За информация и оглед: тел. :  
042 614 676

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |