Съобщения и реклама ДЗЗД Евробус – Стара Загора - годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

ДЗЗД Евробус – Стара Загора - годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Понеделник, 18 май 2015 г., 14:10
Размер на буквите
ДЗЗД Евробус – Стара Загора – град Гълъбово публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., според изискванията на Закона за счетоводството.
Приложените копия на документи съдържат:

  1. Отчет за приходите и разходите на ДЗЗД Евробус – Стара Загора към 31.12.2014
  2. Отчет за паричните потоци на ДЗЗД Евробус – Стара Загора към 31.12.2014
  3. Счетоводен баланс на ДЗЗД Евробус – Стара Загора към 31.12.2014
  4. Отчет за собствения капитал на ДЗЗД Евробус – Стара Загора към 31.12.2014
  5. Приложение към финансовия отчет на ДЗЗД Евробус – Стара Загора към 31.12.2014
  6. Доклад на независимия одитор
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |