Съобщения и реклама Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Събота, 23 ноември 2013 г., 15:57
Размер на буквите

На основание Заповед 10-00-2503/18.11.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,
 ОБЯВЯВА:
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:по
ред
Населено място,
№ на имота, местност

Площ на имота
/кв.м./

Начална
тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит
/лева/

Стъпка за наддава-не
/лева/

  1.

гр. Ст.Загора, ПИ68850.518.525
УПИ X525в кв.88

233

70 000

20 000 

     4 000          

  2.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.884
УПИ VIII656 в кв.7Голиш

3 452

83 300

20 000

 5 000

  3.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.1592
УПИ IX679 в кв.11Голиш

2 789

85 100

20 000

5 000

4.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.517.1593
УПИ XIII679 в кв.12Голиш

        1 456          

44 500

10 000

3 000

5.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.526.1598
УПИ III521 в кв.36Голиш

471

14 400

5 000

1 000

6.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.526.1075
УПИ II954 в кв.37Голиш

4 422

117 400

30 000

6 000

7.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.354
УПИ IV354 в кв. 6513 „Железник”

942

75 000

20 000

4 000

8.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.849
УПИ I339,349. в кв.6517 „Железник-малък” 

1 782

145 000

 50 000

 8 000

9.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.841
УПИ VI841. в кв.6518 „Железник-малък”

920

75 000

20 000

4 000

10.

гр. Ст.Загора, ПИ 68850.501.390
УПИ XV390. в кв.6518 „Железник”

532

43 000

10 000

3 000

11.

 гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1609,
УПИ XXXVI1609, кв.4870 ”Кольо Ганчев”

260

8 600                                                                                                                                

 2 000

500

12.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1610,
УПИ XXXVII1610, кв.4870 ”Кольо Ганчев”

290

9 600

2 000

500

13.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1611,
УПИ XXXVIII1611, кв.4870”Кольо Ганчев”

260

8 600

        2 000

500

14.

гр.Стара Загора, ПИ 68850.524.1612,
УПИ XXXIX1612, кв.4870Кольо Ганчев”

           240          

7 800

2 000

500

   15.

Землище гр.Стара Загора, м. „Клисаджик”, ПИ № 303.284

721

4 000

1 000

200

   16.

Землище гр.Стара Загора, м. „Клисаджик”, ПИ № 303.288

3 491

19 000

6 000

2 000

17.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101019

1 191

10 500

3 000

1 000

18.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101029

4 207

57 000

10 000

 3 000

19.

Землище с. Богомилово, м. „Тетрата”, ПИ № 101042

226

2 000

500

100

20.

Землище с.Елхово, ПИ 056001,  местност ”Долчините”

3 500

1 800

500

100

21.

Землище с. Казанка, ПИ 030001,  местност ”До село”

1 583

3 500

1 000

200

22.

с. Дълбоки, УПИ XIIодо, кв. 27

340

3 700

        1 000

           200

23.

с. Хрищени, УПИ XIV977, кв. 89

551

5 000

        2 000

300

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2013 г. ОТ 10.00 ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА
Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 02.12.2013 год. вкл. в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв./с ДДС/, внесени в касата на Общината. 
Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 02.12.2013 год.
Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |